Diplomaátadó a Neumann János Egyetemen

Vissza a címlapra
Diplomaátadó a Neumann János Egyetemen

Kecskeméten ünnepi szenátusi ülés keretében rendezte meg a Neumann János Egyetem a Diplomaátadó Ünnepségét 2018. július 7-én, szombaton. Az ünnepségen köszöntőt mondott az Egyetem rektora és kancellárja, a város részéről pedig Gaál József alpolgármester búcsúztatta el a végzett hallgatókat, akik a sapkájuk feldobásával köszöntek el a Neumann János Egyetemtől. (Fotó Vincze József)

Az ünnepi szenátusi ülés elnökségében helyet foglalt Dr. Ailer Piroska, az egyetem rektora, Finta Zita kancellár, valamint a kecskeméti karok dékánjai: Dr. Kovács Lóránt, a GAMF Műszaki és Informatikai Kar dékánja, Dr. Palkovics András, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar dékánja, és Dr. Fülöp Tamás, a Pedagógusképző Kar dékánja, és Gaál József, Kecskemét alpolgármestere.

A vendégek között ott volt többek között dr. Salacz László országgyűlési képviselő, Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere és Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke is.

A Neumann János Egyetemen a 2017/2018-as tanév tavaszi félévében összesen 591 hallgató, ebből a kecskeméti képzési helyeken összesen 445 hallgató záróvizsgázott. A karonkénti megosztás a következő: a GAMF Műszaki és Informatikai Karon 183 hallgató-, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon 35 hallgató-, a Pedagógusképző Karon pedig 227 hallgató tett záróvizsgát.

Ünnepi beszédet mondott Ailer Piroska, valamint Finta Zita.

Hallgatói jutalmazások:

Kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményükért a 2017/2018-as tanévben több hallgató részesült jutalmazásban.

A GAMF Műszaki és Informatikai Karról a következő hallgatók részesültek jutalomban:

• Baji András Dékáni dicséretet kapott a Claas Unitech versenyen elért eredményéért,

• Bartók Péter Tamás kiváló tanulmányi eredményéért kapott jutalmat,

• Birkás Csaba Dékáni dicséretet kapott a Claas Unitech versenyen elért eredményéért,

• Bús Tamás Dékáni dicséretet kapott a Pneumobil versenyen elért eredményéért,

• Dajka Ádám Dékáni dicséretet kapott a Pneumobil versenyen elért eredményéért,

• kiváló tanulmányi eredményéért jutalmat kapott továbbá: Juhász András, Kornyik Mária, Kozma Szabrina és Riedl Zoltán.

A Kertészeti és Vidékfejlesztési Karról:

• Magyar Ákos kiváló tanulmányi eredményéért kapott jutalmat.

A Pedagógusképző Karról:

• kiemelkedő tudományos és művészeti diákköri munkájáért jutalmat kapott Csáki Cintia,

• kiváló tanulmányi eredményéért jutalomban részesült Juhászné László Mária, Kazatsay Orsolya Lilla és Kecskés Dóra,

• közösségi munkájáért Kovács Margit kapott jutalmat,

• kiváló tanulmányi eredményéért jutalomban részesült Mrena Attila és Romposné Kazi Bianka,

• közösségi munkájáért Szárszó Bence kapott jutalmat,

• Szeidl Veronika pedig kiemelkedő tudományos és művészeti diákköri munkájáért részesült jutalomban.

A hallgatók is elismerték egymás munkáját. A Hallgatói Önkormányzat oklevéllel díjazta azokat a végzősöket, akik jelentős tevékenységet végeztek a közösségért, aktívan támogatták a hallgatói életet.

A végzett hallgatók mellett kiemelkedő munkájuk elismeréseként az Egyetem aktív dolgozói közül is néhányan dicséretben részesültek. Ailer Piroska rektor adta át a Rektori dicséretet Dr. Lelkes Zoltánnak és Dr. Baglyas Ferencnek.

Dr. Lelkes Zoltán 2015-től dolgozik az NJE GAMF Karán, jelenleg főiskolai tanárként. A Logisztikai mérnök szak fölépítésében szakfelelőseként kiemelkedő szerepet játszik. Munkáját meghatározza elhívatottsága, és a szak iránt érzett felelőssége. 2017-ben és 2018-ban megszervezte az "Egy nap alatt a logisztika körül" c. 24-órás versenyt beiskolázási céllal. Fáradhatatlanul keresi az országban azon elméleti és gyakorlati ismeretekkel egyaránt rendelkező szakembereket, akiknek a bevonásával a minőségi gyakorlatorientált logisztikus képzés megvalósítható a GAMF-on. A Logisztikai mérnöki szakért és az azt oktató munkatársi csapat fejlesztéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért rektori dicséretben részesült.

Dr. Baglyas Ferenc 1989-ben a budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen szerzett okleveles kertészmérnök diplomát. 1992-ben egy évig az USA-ban az UC Davis- és a Washingtoni Georgetown Egyetemeken MBA képzésben vett részt. 2003-ben a Szent István Egyetemen PhD fokozatot szerzett. 1996 óta a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kecskeméti Főiskolai Karán és annak jogutód intézeteiben oktató, jelenleg főiskolai tanárként dolgozik. Angol nyelvből felsőfokú, orosz nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 2018-ban a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Karán sikeresen habilitált. Dr. Baglyas Ferenc fő kutatási területe a szőlőfajták ökológiai tényezőinek és fajta termesztési értékmérő tulajdonságainak vizsgálata. 2009-ben kapott állami elismerést az Aletta nevű szőlőfajtája, amelyet a Kunsági Borvidéken nagy felületen termesztenek. 

Finta Zita kancellár pedig Kancellári dicséretet adott Répási Annamáriának.

Répási Annamária a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán végzett 2002-ben, tanító szakon. Pályafutását az Oktatási és Képzési Igazgatóságon kezdte, ahol azóta is lelkiismeretesen látja el feladatit. Kreatív, szorgalmas és precíz munkájával, kitartásával jelentősen hozzájárul az igazgatóság sikeréhez. 

Kecskemét város nevében Gaál József, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere búcsúztatta a végzett hallgatókat. Akik nevében Kecskés Dóra, a Pedagógusképző Karon végzett hallgató búcsúzott el az egyetemtől és Kecskeméttől. A műsor legvégén a végzős hallgatók a világszerte ismert módon, sapkájuk feldobásával köszöntek el a Neumann János Egyetemtől.

Galéria (191 kép)

Összes kép letöltése