Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Uszódon

Vissza a címlapra
Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Uszódon

Uszód Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16-BK1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című felhívásra. A 60 944 698 millió forintos, vissza nem térítendő uniós forrás keretében a településen már meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése valósult meg.

A projekt bruttó összköltsége 64 703 000 Forint, melyben az Önkormányzat 3 758 302 önerővel vett részt.

Uszód területén régóta gondot okoz a csapadékvíz biztonságos, kármentes elvezetése. A leromlott állapotú csatornahálózat miatt számos problémával szembesült a település vezetése az elmúlt években, melyek egy részét az önkormányzat saját forrásból, a közmunkások bevonásával oldotta meg.

Az önkormányzat a törvényi kötelezettségeinek eleget téve több éve lát el a településen vízrendezési, vízelvezetési feladatokat. A település belterületén lezajlottak azok az infrastrukturális fejlesztések, melyek eredményeképpen a település teljes területén kiépült a vezetékes ivóvízhálózat, a szennyvízcsatorna rendszer, a gáz, a telefon és egyéb közművek rendszere.

A településen a felszíni vízelvezetés többnyire az utak menti nyílt árkokban felfogott és továbbvezetett rendszerrel történik, melyek állapota nem megfelelő. Néhány utcaszakaszon épült korábban zárt csapadék-elvezetés, de még nem minden problémás területet sikerült rendbe tenni.

Az építéssel érintett árkok az önkormányzati- és magántulajdonok védelmét is szolgálják a település központi területein, ahol a legsűrűbben helyezkednek el a házak. A sűrű beépítés miatt a teljes csapadékvíz elszikkasztása sok esetben veszélyeztetné az épületek állékonyságát.

A fejlesztéssel érintett utcákban a csapadékvíz elvezetése nem volt megfelelő, a rendszer felújításával azonban megfelelően biztosított lett. Az érintett terület két vízgyűjtő területre (északi és déli) osztható.

Itt a legmagasabb pont a Hősök tere. A községet észak-déli irányban átszelő Szabadság utcán (5106.sz. út), ami a fejlesztési terület keleti határa, a vízválasztó pont a Hősök terétől keletre van kb. egyvonalban.

Fejlesztéssel érintett utcák az északi vízgyűjtőn: Deák Ferenc, Batthyány, József Attila.

Fejlesztéssel érintett utcák a déli vízgyűjtőn: Árpád, Petőfi.

A projekt során Uszód belterületén 1494,4 m csatornaszakasz újult meg, elkészült 5 db víznyelő. A projekt által érintett árkok közvetlen szomszédságában kb 140 lakóingatlan található, köztük 6 önkormányzati tulajdonú ingatlan is.

Galéria (8 kép)

Összes kép letöltése