Bács-Kiskun megye: Iparterületet fejlesztenek Szentkirályon

Vissza a címlapra
Bács-Kiskun megye: Iparterületet fejlesztenek Szentkirályon

Szentkirály Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.1.1-16-BK1 azonosítószámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" című felhívásra. A projekt keretében 168 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a már meglévő iparterület fejlesztése valósul meg a közeljövőben.

A beruházás során az önkormányzat az iparterület három (a folyamatban lévő megosztás után hét) hrsz-ot érintő, saját tulajdonban lévő ingatlanát kívánja fejleszteni. A fejlesztés keretében kerítés épül, rendezik a növényzetet és a terepet, kialakítják a belső közmű hálózatot. A telken belül kiépítik és a települési hálózatokra rákötik a víz-, szennyvíz-, villamos energia- és gázvezetékeket. Az iparterületen belül az elérhetőséget egy új aszfaltozott út fogja biztosítani, amely mellett csapadékvíz szikkasztó árkok és közvilágítás is létesül, illetve egy transzformátor állomás cseréje is megtörténik.

Az iparterület infrastruktúra fejlesztése elősegíti a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítását, új telephelyek létesítését, az ipari növekedés fenntartását és a betelepítettségének növelését, emellett a beruházás hozzájárul a szolgáltatások komplex, minőségi fejlesztéséhez.

Szentkirály Község Önkormányzata ezzel a fejlesztésével jelentős lépéseket tesz a helyi gazdaság működését segítő helyi, térségi feltételek biztosítása érdekében. A fejlesztés multiplikátor hatása várható a társadalom tekintetében is, hiszen nemcsak új munkahelyek jönnek létre, hanem a térségben élők jövedelmi szintjének emelkedése is várható. Ennek köszönhetően a lakosság várhatóan növelni fogja megtakarításait, amely felhalmozási tőke újabb befektetéseket generálhat a térségben. A társadalom magasabb jövedelmi szintje a fogyasztás bővülését eredményezi, valamint a fogyasztói szokások elmozdulását a magasabb feldolgozottság és hozzáadott értékű termékek irányába, amelyek remélhetőleg a térségben válnak megtermelhetővé.