Álláshirdetés: Neumann János Egyetemért Alapítvány – HR Igazgató/HR Director

Vissza a címlapra
Álláshirdetés: Neumann János Egyetemért Alapítvány – HR Igazgató/HR Director

Neumann János Egyetemért Alapítvány pályázatot hirdet HR Igazgató - HR Director munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű a munkatörvénykönyve szerinti munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő és vezetői megbízás

A munkavégzés helye:

Neumann János Egyetem, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A pozíció megnevezése: Humán Erőforrás Igazgató

Főbb feladatok, felelősségek:

• Feladata az Egyetemi bérpolitika kialakítása a fenntartó alapítvány elvárásainak, valamint a fejlesztési célkitűzések megvalósításának alárendelten.

• Az Egyetem munkaerő-gazdálkodással, valamint a munkaerőhöz kapcsolódó költségekkel kapcsolatos tervezési feladatok végrehajtása és felügyelete.

• Az elfogadott koncepciók alapján bérmegállapodások előkészítése. Kidolgozza a Kollektív Szerződés módosítási elveit, az ügykörébe utalt kérdésekben képviseli az Egyetemet a tárgyalásokon.

• Felügyeli és fejleszti a személyügyi jelentésrendszert és annak működtetését.

• Feladata az egyetemi dolgozók teljesítményösztönzési rendszerének kidolgozása és működtetése

• Kidolgozza az éves szociális és jóléti költségtervek tervezetét, és előterjeszti a fenntartó alapítvány részére.

• Feladata a szakmai és irányítási területére vonatkozóan a kockázatok számbavétele, az Egyetem működésre vagy gazdálkodásra befolyással bíró rizikók jelentése az controlling osztály felé a rizikóatlaszba történő felvétel céljából. Felelős javaslat kimunkálásáért a kockázatok mérséklése érdekében.

• Irányítási területén felügyeli az egyenlő bánásmód elvéről és az esélyegyenlőség biztosításáról, valamint a személyi adatok védelméről szóló törvényi előírások érvényesülését.

• HR költségek tervezése, a megvalósulás ellenőrzése, elemzések, tájékoztatók, statisztikák és jelentések készítése.

• Részt vesz és közreműködik az új munkavállalók felvételének minden lépésében a munkaköri profil meghatározásától a kiválasztásig bezárólag.

• Ellenőrzi és felügyeli a humán szolgáltatások valamennyi részfolyamatát.

• Felügyeli a humán erőforrás osztályhoz kapcsolódó költségeket.

• Hatásköre kiterjed a munkaszerződések megkötésére, módosítására és megszüntetésére a cégjegyzésre vonatkozó előírások szerint, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok érvényesítésére és alkalmazásuknak ellenőrzésére.

• Hatáskörébe tartozik a munkaviszony létesítését megelőző és lezáró folyamatok lebonyolítása, koordinálása, a munkaköri és bérbesorolás helyességének ellenőrzése.

A Humán erőforrás vezető felelőssége:

Felelősségi körébe tartozik az Egyetem oktatási, továbbképzési eszközrendszerének biztosítása és működtetése.

A Humán erőforrás vezető közvetlen irányítása alatt állnak:

• Humánerőforrás fejlesztés

• Humánerőforrás gazdálkodás

Munkabér:

Közös megegyezés szerint, a munkabérre vonatkozólag várjuk a jelentkezők javaslatát.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, vagy egyetemi végzettség, humán erőforrás gazdálkodási területen szerzett diploma

• Magyar állampolgárság

• Felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, szerzett három éves humán erőforrás vezetői, igazgatói gyakorlat;

• Legalább 5 év vezetői és legalább 7 év humán erőforrás vezetői tapasztalat versenyszférában

• Tárgyalóképes angol nyelvismeret

• Vállalatirányítási rendszer és MS Office felhasználó szintű ismerete

• Elemzői, szervezői és problémamegoldó képesség, kreatív gondolkodásmód

• Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet

• Kiváló kommunikációs képesség mind szóban, mind írásban

• Csapatmunkára való alkalmasság

• Együttműködésre képes, nyitott személyiség

• Döntésképes, határozott, önálló személyiség

• Stressztűrő képesség

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Neumann János Egyetemért Alapítvány Kuratóriuma részére a titkarsag@njea.hu e-mail címen keresztül