Állami Számvevőszék: Kiskőrös tulajdonosi joggyakorlása 2017-2018-ban nem volt szabályszerű

Vissza a címlapra
Állami Számvevőszék: Kiskőrös tulajdonosi joggyakorlása 2017-2018-ban nem volt szabályszerű

A Kiskőrösi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. felett tulajdonosi jogokat gyakorló Kiskőrös Város Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlása a 2017-2018 közötti időszakban nem volt szabályszerű. A társaság vagyongazdálkodása a 2015-2018 közötti időszakban nem volt szabályszerű, így az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot nem biztosította. A polgármester az ellenőrzött időszakot követően a közpénzügyi helyzet javítása érdekében intézkedett a feltárt hiányosságok felszámolásáról - összegezte az Állami Számvevőszék a Kiskőrösi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellenőrzése során készült jelentésében.

A nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése érdekében. Gazdálkodásuk jellemzően a közérdeklődés figyelmének a középpontjában áll, amihez hozzájárul a gazdálkodásuk körébe tartozó - a nemzeti vagyon részét képező - vagyon nagysága is. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései feltárják, hogy a tulajdonosi felügyelet hozzájárult-e a szabályszerű gazdálkodáshoz és feladatellátáshoz, továbbá meghatározhatóvá válnak a szervezet vagyongazdálkodást érintő kockázatai. A megállapítások alapján megfogalmazott számvevőszéki javaslatok hasznosítása elősegíti a meglévő hibák megszüntetését. A jó gyakorlatok bemutatásával az ÁSZ hozzájárul a követendő megoldások megismertetéséhez, terjesztéséhez.

A Kiskőrösi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Kft.-t 1991. január 1-jén Kiskőrös Város Önkormányzata alapította. A társaság az ellenőrzött időszakban az önkormányzat kizárólagos tulajdonában állt. A társaság főtevékenysége nem veszélyes hulladék gyűjtése, jegyzett tőkéje az ellenőrzött időszakban 25 millió Ft volt.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Kiskőrös Város Önkormányzatának a Kiskőrösi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlása a 2017-2018 közötti időszakban nem volt szabályszerű, mivel a javadalmazással összefüggő szabályzatának tartalma nem terjedt ki a jogviszony megszűnése esetén biztosított juttatások módjára és mértékére, továbbá a felügyelőbizottság ügyrenddel nem rendelkezett. Az önkormányzat polgármestere az ellenőrzött időszakot követően a feltárt hiányosságokat felszámolta, és intézkedett a társaság javadalmazási szabályzatának megalkotásáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének előírásoknak megfelelő megállapításáról.

A Kiskőrösi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. vagyongazdálkodási tevékenysége nem volt szabályszerű, mivel a 2015-2018 közötti időszakban a számviteli beszámolók mérlegtételeit nem támasztotta alá - a törvény előírásai szerinti - leltárral, ezért az egyszerűsített éves beszámolói nem voltak megalapozottak. Szabályszerű leltár hiányában pedig nem volt igazolt, hogy a társaság beszámolóiban szereplő tételek a valóságban is megtalálhatóak, a közvagyonba tartozó eszközök a közfeladat ellátásához rendelkezésre álltak. A vezető tisztségviselő tevékenysége 2018-ban nem volt megfelelő, mivel nem biztosította a társaság gazdálkodásának átlátható működését és annak alapfeltételeit.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Kiskőrösi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője részére kettő javaslatot fogalmazott meg, melyre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie. Kiskőrös Város Önkormányzatának polgármestere részére az Állami Számvevőszék szintén kettő javaslatot fogalmazott meg. A polgármester az ellenőrzött időszakot követően a közpénzügyi helyzet javítása érdekében intézkedett a feltárt hiányosságok felszámolásáról, melyet az ÁSZ tudomásul vett.