A szociális szféra kiválóságait köszöntötte Kecskemét Közgyűlése

Vissza a címlapra
A szociális szféra kiválóságait köszöntötte Kecskemét Közgyűlése

A napirendi pontok tárgyalása előtt átadták a Kecskemét Szociális Ügyéért Díjakat, illetve köszöntötték a napokban miniszteri kitüntetésekben részesülteket.

A 2017 júniusi ülésen döntött a közgyűlés, hogy a szociális munka napjához kötődően Kecskemét Szociális Ügyéért Díjakat adományoz. A közgyűlés ünnepi nyitányban elhangzott, hazánkban az emberek közel egyharmada küzd szociális munkát igénylő problémával. A szociális munka egyidős az emberiséggel, a közösség, a társadalom az ebben a szférában dogozók iránti megbecsülés jeleként ünnepli e napot november 12-én.

A Közgyűlés a szociális ellátás, a hátrányos helyzetű családok támogatása területén elhivatottsággal végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül Horváth Attiláné részére a Kecskemét Szociális Ügyéért Díjat adományozza.

Horváth Attiláné 1964-ben kezdett dolgozni az egészségügyben, tevékenységét röntgenasszisztensként kezdte, 1969-től a Bács-Kiskun megyei Kórház munkatársa. Röntgenasszisztensként, majd oktatásfelelősként dolgozott, később a Személyzeti és Oktatási osztály vezetője volt. 15 évig az intézmény PR menedzsere és a Betegszolgálati Iroda Vezetője.

Feladata volt az intézeten belüli és kívüli kommunikáció megszervezése, irányítása, a tájékoztatási rendszer kiépítése, melyet nagy hozzáértéssel és jó kommunikációs készséggel végzett. Vezette a kórház Betegszolgálati és Tájékoztatási Irodáját, ahol kiváló empátiás készségével állt a betegek és a lakosság rendelkezésére. Neki köszönhető az intézményben működő zöld vonal, mely szakértői segítséget nyújt a különböző nehézségekkel küzdő emberek számára.

Komoly részt vállalt a kórház egészségnevelési munkájának irányításában, több éven keresztül segítette az iskolákban folyó egészségnevelést.

Horváth Attiláné 2008 novembere óta a Városi Szociális Közalapítvány kuratóriumának elnöke, társadalmi munkában.

A Közalapítvány fő feladata a Kecskeméten élő, szociálisan hátrányos helyzetű emberek, családok támogatása, gyerekek tanulmányi támogatása, táboroztatása, szociális intézmények támogatása, időskorúak védelme.

A Közalapítvány Horváth Attiláné elnökségével komoly elismertséget és tekintélyt szerzett. Szociális érzékenysége, empátia készsége, teherbírása páratlan.

„Mindenki annyit ér, amennyit más javára tesz." Ez a hitvallás határozta meg egész életét és pályáját.

A Közgyűlés a szociális ellátás, az idősgondozás területén elhivatottsággal végzett több évtizedes szakmai munkája elismeréséül a Margaréta Otthon Demens Betegeket Ellátó Részlegének a Kecskemét Szociális Ügyéért Díjat adományozza.

A részleg nevében a díjat Seresné Fekete Kinga vette át.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthonában évek óta külön részlegen működik a demencia kórképben szenvedő lakók ellátása. Ezen a részlegen az egészségügyi és mentális problémák komplex kezelése történik, melynek eredményeként a lakók állapota sokáig szinten tartható, betegségük lassabb lefolyású.

A munka során elsődleges a lakók egyénre szabott gondozása. Ehhez nagyban hozzájárul, hogy az osztályon dolgozó kollégák évek óta egy munkacsoportot alkotnak a foglalkoztatás szervező, illetve mentálhigiénés munkatárssal, mely mára egy rendkívül jól működő részleget eredményezett.

A speciális igényű lakók ellátása fokozottabb pszichés igénybevételt jelent, mégsem jellemző a dolgozói elvándorlás.

A gondos ellátás és a mindennapos foglalkoztatás mellett fontosnak tartják a hozzátartozók bevonását az intézmény életébe, mely nagyban elősegíti a lakó beilleszkedését, egészségi és mentális állapotának megőrzését.

A részleg munkáját Seresné Fekete Kinga osztályvezető ápoló irányítja.

A részleg munkatársai:

Forgács Dávid szociális és mentálhigiénés munkatárs és az ápoló-gondozó kollégák: Almási Nikolett, Balázs Éva, Bognár Ferencné, Kecskeméti Petra, Kis Imréné, Taskó Ildikó, Nyári Ildikó, Vura Magdolna, Zana Zoltánné.

Az ünnep alkalmából a közgyűlésen azokat a szakembereket is köszöntötték, akik ugyanezen alkalomból rangos állami kitűntetésben részesültek.

A Batthyány-Strattmann László születésének évfordulója alkalmából rendezett központi ünnepségen Pro Sanitate Díj-ban részesült Dr. Macsári Mária Zsuzsanna, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Családtámogatási és Társadalombiztosítási főosztályvezető-helyettese, a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály vezetője az egészségügyi ellátás érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.

Az emberi erőforrások minisztere szakmai díjakat adott át a Szociális Munka Napja és a gyermekvédelmi törvény 20. évfordulója alkalmából.

A szociális ellátás és az idősgondozás területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai munkája elismeréséül Pro Caritate díjat vehetett át Dr. Svébisné Juhász Márta a Kecskeméti Református Egyházközség Sion Nyugdíjasháza és Gondozási Központja igazgatója

Ugyanebből az alkalomból a gyermekvédelem, a gyermek- és ifjúságügy területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Szent Kristóf a Gyermekekért Díjban részesült Szűcsné Lakatos Magdolna, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája középiskolai tanára.

A Szociális Munka Napja alkalmából, Kecskemét egészségügyi és szociális ellátásában végzett kiemelkedő intézményvezetői tevékenysége, több évtizedes példamutató munkája elismeréseként az önkormányzat szeretné elismerését kifejezni Dr. Kellermann Péternek, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága főigazgatójának.

Dr. Kellermann Péter az alapellátásban eltöltött négy évtizedes pályafutása alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett a város egészségügyi alapellátásának szakmai és infrastrukturális fejlesztésében, a szociális ellátás színvonalának emelésében, működésének racionalizálásában.

Az ünnepeltek tiszteletére Molnár Fanni, az M. Bodon Pál Zeneiskola növendéke játszott fuvolán, felkészítő tanára Vincze Tünde, zongorán kísért: Nemes Dóra.

Galéria (22 kép)

Összes kép letöltése