A Református Gimnázium és az általános iskola, valamint a városi hittanoktatásban részt vettek konfirmációja Kecskeméten

Vissza a címlapra

A reformátusoknál hagyományosan pünkösdkor történik a konfirmáció, amit kétéves, hitoktatás keretében zajló felkészülés, és a gyülekezet közössége előtt tett vizsga előz meg. A járványhelyzet figyelembevételével a Kecskeméti Református Egyházközségben a pünkösd hetében megtartott vizsgaalkalmakat követően három istentisztelet alkalmával került sor az ünnepélyes fogadalomtételre és a bizonyságtévők úrvacsorai közösségbe fogadására.

Pünkösdvasárnap, 2021. május 23-án a 11.00 órai istentiszteleten a város 11 iskolájából 11 fiú és 12 lány konfirmált.

A Kecskeméti Református Gimnáziumból 36 fiatal tett vagy tesz fogadalmat gyülekezetében. Közülük a vasárnap délután 15.00 órakor kezdődő istentiszteleten harmincan konfirmáltak Kecskeméten. Hozzájuk csatlakozott Farkas Bence József felsőbb éves gimnazista, és Dr. Bagóné Dr. Kollár Anita, az intézmény „öregdiákja", akik a felnőttkonfirmáció gyakorlata szerint személyes bizonyságtétellel vallottak hitükről.

Pünkösdhétfőn, 2021. május 24-én a Kecskeméti Református Általános Iskola nyolcadikos tanulói közül 34 fiatalnak volt a konfirmációja a templomban. Rajtuk kívül hatan saját gyülekezeteikben erősítik meg szüleik keresztelőjük alkalmával tett ígéretét.

A gyülekezet hagyománya, hogy ősi, legértékesebb úrvacsorai edényeivel zajlik a konfirmálók első Úrvacsorája. Sajnos a járványhelyzet ezt a szokást is felülírta, így ez egyszerhasználatos kiskehellyel történt.

Az ünnepi istentiszteleteken a gyülekezet közössége 89 úrvacsorával élő taggal, 46 férfival és 43 nővel bővült.

A Kecskeméti Református Gimnázium diákjainak konfirmációja:

A Kecskeméti Református Általános Iskola diákjainak konfirmációja:


Gyülekezeti hittanosok konfirmációja: