A Református Általános Iskolában elindul a Kodály Intézet mintaiskola-programja

Vissza a címlapra
A Református Általános Iskolában elindul a Kodály Intézet mintaiskola-programja

Együttműködési megállapodást köt október 13-án, csütörtökön a Zeneakadémia Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete és a Kecskeméti Református Általános Iskola: 2016 őszétől így Kodály Zoltán szülővárosában is elindul a világhíres ének-zene oktatási módszerre épülő, de XXI. századi eszközöket alkalmazó mintatagozat.

A „Kodály-módszer a XXI. században” pilot-projektje keretében elsőként ének-zene tagozatos iskolások számára készült el a módszertani nóvumokra építő új kerettanterv, melynek gyakorlati kipróbálása két évvel ezelőtt, 2014 őszén indult el Budapesten, három városmajori oktatási intézmény és a Zeneakadémia Kodály Intézete stratégiai együttműködése keretében. Az elmúlt két évben a Kodály Intézet műhelyében elkészült a tanterv általános iskolák számára adaptált változata, s a Kodály-módszer gyakorlati megújítását célzó program 2016 őszétől a Kecskeméti Református Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően új mintatagozattal bővül.

„A kecskeméti kísérlet célja, hogy bizonyítsuk, heti 1-2 órában ének-zenét tanuló általános iskolásokkal is kiemelkedő eredményeket lehet elérni, ha a lehető legmagasabb színvonalú oktatást nyújtjuk” – mondja dr. Nemes László Norbert, a Kodály Intézet igazgatója. A kecskeméti projekt vezető tanárai Szirányi Borbála és Barabás Edina, a Kodály Intézet oktatói, akik az új módszerek gyakorlati alkalmazásában a budapesti mintatagozaton is tapasztalatot szerezhettek. Az órákat az iskola énektanáraival közösen tartják, s annak köszönhetően, hogy a Kecskeméti Református Általános Iskolában angol tagozat is működik, az oktatásba a Kodály Intézet nemzetközi kurzusain résztvevő külföldi hallgatók is bekapcsolódhatnak.

A kecskeméti mintatagozat újdonsága, hogy itt próbálják majd ki első alkalommal a Zeneakadémia Kodály Intézetének tanáraiból és az MTA Agyi Képalkotó munkacsoportjának tagjaiból álló, dr. Nemes László Norbert vezette kutatócsoport szakmódszertani fejlesztéseinek eredményeit, mely az éneklés és a zenehallgatást kísérő mozgás kreatív integrálásának lehetőségeit vizsgálja. Az ének-zene órák központi tevékenysége továbbra is a zenei hallást leghatékonyabban fejlesztő, s a közösségi zenei élmények létrehozására leginkább alkalmas éneklés, amely mellé a mozgás élménye társul, részben az irányított, zenét követő mozgásra alapozva (ebben a tekintetben a svájci zeneszerző és zenepedagógus, Émile Jaques-Dalcroze elveiből merítve), valamint az improvizált, szabad mozgást (Kokas Klára zenepedagógiájának elemeit) használja fel. Az újszerű elvek alapján vezetett órákon tehát nem az elméleti ismeretek elsajátításán van a hangsúly, hanem az aktív zenei tevékenységen keresztül megvalósuló személyiség-fejlesztésén, az érzelmi és értelmi intelligencia harmonikus kialakításán. Az egymás elfogadására, az örömteli együttműködésre ösztönző pedagógiai alapelveken nyugvó kreatív játékos módszerek fejlesztik a hosszú távú figyelem és koncentráció készséget, a ritmus- és metrumérzéket, miközben közösségi élményt jelentenek.

S hogy a gyerekek számára XXI. századi élményt is nyújtsanak, az új énekórákon a Kodály Intézet részvételével fejlesztett digitális oktatócsomag, illetve alkalmazások is kitüntetett szerepet kapnak. „A kisiskolások tanítása ma már elképzelhetetlen a digitális technika alkalmazása nélkül, így a projektből ez a dimenzió sem maradhat ki” – vallja Nemes László Norbert. A kecskeméti mintatagozat diákjainak részvételével kezdődhet meg a Kodály Intézet által nemrégiben elnyert nagyszabású Erasmus+ pályázat keretében a zenei írás és olvasási készségeket fejlesztő, a Kodály Intézet szakmai közreműködésével, egy magyar programozó-csapat által évek óta tökéletesített oktatási applikáció éles tesztelése.