A Bányai a Semmelweis Egyetem partneriskolája lett

Vissza a címlapra
A Bányai a Semmelweis Egyetem partneriskolája lett

2019. február 11-én a Semmelweis Egyetem rektora és öt középiskola igazgatója írt alá együttműködési megállapodást az egyetem partneriskolai programja keretében.

A Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program célja:

Az egyetemnek a legkiválóbb hallgatóit adó, illetve legjobb középiskolákra kiterjedő „outreach" tevékenysége.

Az egyetem a felvételi pontszámok, a tanulmányi eredmények és a TDK munka értékelésével évente felméri, hogy mely középiskolákból érkeznek az egyetemre a legjobb hallgatók. Ezen információ és a középiskolák rangsorai alapján az egyetem szempontjából különösen figye-lemre méltó középiskolákról egy „target-listát" készít. Ezen középiskolákkal az egyetem szer-vezett kapcsolatot épít ki. Ennek keretében az egyetem mozgósítja legkiválóbb oktatóit és kutatóit, hogy e középiskolákban figyelemfelkeltő, tudományterületüket és az egyetemet nép-szerűsítő előadásokat tartsanak. A kiválasztott középiskolákat az egyetem folyamatos infor-mációkkal látja el (egyetemi újságok, web-oldalak összekapcsolása, érdeklődő kiváló közép-iskolás diákok azonosítása, számukra rendszeres elektronikus hírlevelek küldése) és számukra speciális nyitott napokat tart.

Eddig 25 középiskola szerepelt az egyetem partnerei között, ebbe a kiválasztott csoportba került most a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium.