728 tanuló kapott bizonyítványt a Református Általános Iskolában

Vissza a címlapra
728 tanuló kapott bizonyítványt a Református Általános Iskolában

Kecskemét - Tanévzáró istentisztelettel ért véget vasárnap délután a Kecskeméti Református Általános Iskolában a 2014/2015-ös tanév.

„...Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra"- olvassuk az 1 Thessz 5,18. versében. A Bibliában minduntalan fel-felbukkan, újra és újra elénk kerül a figyelmeztetés: tartsuk számon az Úristen jótetteit, köszönjük meg ajándékait, ne fukarkodjunk a hálával. Most megállva és visszatekintve a 2014/2015-ös tanévre, számba véve annak minden egyes napját, örömét, sikerét, eredményét, pedagógus, diák, szülő, mindenki, aki az iskolával kapcsolatban áll, úgy érezheti: sokat kapott, egy hatalmas Úr vendége lehetett újabb 10 hónapon át - mondta az évzáró istentiszteleten dr. Szabó Ildikó, a Kecskeméti Református Általános Iskola igazgatónője.

A 2014/15-ös tanítási év statisztikája: 728 tanuló 30 osztályban tanult ebben a tanévben a Kecskeméti Református Általános Iskolában. Az évzárón az iskola tanulóinak mintegy 20 százaléka kapott jutalmat a kitűnő tanulmányi eredményéért. További díjak kerültek kiosztásra a kiváló versenyeredményekért, a művészeti és sportteljesítményekért. Valamint a jó tanuló, és jó magatartású, a hitben példamutató diákok adományokból, felajánlásokból részesültek jutalomban.

Pedagógus elismerések átadásának is alkalma volt az évzáró istentisztelet. Kovács Béla Zsigmond nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át, Csősz Győzőné Pető Krisztina igazgatóhelyettes Hűséges Szolgálatért Díjat kapott, Jámborné Márkus Emőke korábban átvett Bonis Bona-díjához pedig gratulált az iskolavezetés.

Az ünnepségen - első alkalommal - tiszteletbeli igazgatói cím átadására is sor került. A Presbitérium erről szóló határozatát Varga Nándor, nagytiszteletű úr, az Igazgatótanács elnöke ismertette. Majd átadta a tiszteletbeli igazgatói címről szóló oklevelet Hörcsök Imre nyugalmazott iskolaalapító igazgatónak

A tanévzáró templomi istentisztelet után a tantermekben vették át a tanulók a bizonyítványaikat.