28
máj

Kecskeméti Közgyűlés - Elismerés a kíválóságoknak

Kecskeméti Közgyűlés - Elismerés a kíválóságoknak

Kecskemét - Díjak, elismerések átadásával kezdődött csütörtökön Kecskemét képviselő-testületi ülése. (A cikk végén képgaléria!)

A díjazottakat Ladics Mónika, a Humánszolgáltatási Iroda irodavezetője méltatta, az elismeréseket pedig Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármester asszonya adta át.

DR. SZAJKI KÁROLY orvosi diplomáját 1981-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte Summa cum laude minősítéssel. 1981 októberétől dolgozik a Kecskeméti Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztályán.

Sebész szakvizsgáját l985-ben, a gasztroenterológiai szakvizsgát 1995-ben szerezte meg, mindkettőt jeles eredménnyel.

Általános sebészi tevékenysége mellett endoszkópos gyakorlatot is folytat, az intervenciós endoszkópia területén is.

2004 márciusától osztályvezető főorvosként kiemelkedő szakmai felkészültséggel vezeti a Bács-Kiskun Megyei Kórház Speciális Rehabilitációs Osztályát.

2006 és 2009 között a Bács-Kiskun Megyei Kórház megbízott orvosigazgatói feladatait látta el.

2008-ban Luxemburgban képviselte hazánkat az Európai Unió betegbiztonságra kiterjedő szakmai és jogrendszeri harmonizációs tárgyalásain.

Tagja a Magyar Sebész Társaságnak, a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak, a Magyar Mesterséges Táplálási Társaságnak, az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos-és Gyógyszerész Szakosztályának, alapító tagja a Magyar Betegbiztonsági Társaságnak.

Kecskemét egészségügyi ellátásában végzett több mint 30 éves kimagasló szakmai és tudományos tevékenységéért, az ellátás fejlesztése terén elért kimagasló eredményeiért a Közgyűlés Dr. Szajki Károlynak a Kecskemét Városért Egészségügyi Díjat adományozta.


DR. RÁCZNÉ TURCSÁNYI RÉKA védőnő 1995-ben szerzett diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának védőnői szakán. 1997-től Kecskemét-Hetényegyháza, majd a Hunyadiváros körzeti védőnője lett. Továbbképzések és szakmai ambíciója révén kiemelt jártasságot szerzett a „Homeopátiás Schüssler-sók" alkalmazása és a korszerű szoptatási ismeretek terén.

Családjával együtt a Hunyadivárosban él. Azon túl, hogy hivatását magas szinten gyakorolja, komoly szerepe van a 2009 júniusában alakult Hunyadivárosi Baba-Mama Klub létrejöttében, szervezésében, melynek tevékenységét mind szakmai, mind támogató emberi hozzáállásával folyamatosan segíti.

Személyes törekvése az anyák támogatása, a döntéseikben való segítés.

Oktató védőnőként rendszeresen fogad végzős hallgatókat, szívesen adja át a leendő védőnőknek a megszerzett tapasztalatokat és tudását.

A Közgyűlés Dr. Ráczné Turcsányi Réka védőnőt a lakosság egészségügyi ellátásának fejlesztésében elért kimagasló teljesítményéért Kecskemét Városért Egészségügyi Díjban részesítette.


RETKES ANNA testnevelő tanár 1931-ben született Orgoványon. 1954-ben az akkori Testnevelési Főiskolán szerzett testnevelő tanári diplomát.

A Kereskedelmi és Közgazdasági Technikumban kezdte pályafutását, majd 1960-tól a Kecskeméti Óvónőképző, majd Tanítóképző Főiskola testnevelő tanára, később a Testnevelés Tanszék vezetője volt. 1991-től 2011-ig - pályafutása befejezéséig - az ÁFEOSZ Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolában tanított testnevelő tanárként. Kecskemét városában így 57 évet töltött el az oktatásban.

Pályája során tanárként is, edzőként is szép sikereket könyvelhetett el.

Jegyzeteket, oktató filmeket, pályamunkákat lektorált. Előadásokat, továbbképzéseket tartott országon belül és külföldön is. Államvizsga elnöki feladatokat látott el, szakbizottsági tag volt.

Tanított külföldi hallgatókat a Kodály Intézetben, dolgozott a Katona József Színházban, a Művelődési Központban.

A Közgyűlés Retkes Anna részére közel hat évtizedes tanári pályafutása, példamutató oktatói munkája elismeréseként a Kecskemét Városért Oktatási Díjat adományozta.


KAPÁSNÉ PUSZTAI EDIT 1995 augusztusa óta vezetője az akkor még két óvodát  magában foglaló Műkertvárosi Napköziotthonos Óvodának.

Sorozatos bővülések után a Műkertvárosi egység része lett a Corvina Óvoda és Általános Iskolának. 2013 szeptemberétől a Corvina Óvoda intézményvezetője 11 feladat-ellátási hellyel.

Kiemelten fontosnak tartja az összehangolt pedagógiai munka mellett az egységek egyedi arculatának, hagyományainak megtartását.

Példamutatóan képzi magát, vezető társai, kollégái elismerik munkáját. Programjában fontos szerepet kap a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású gyermekek felzárkóztatása, társadalmi beilleszkedésének segítése. Számos kutatásban, az óvodai munka fejlesztését célzó uniós pályázat megvalósításában vesz részt.

Nevéhez fűződik az 1996 óta megrendezésre kerülő OVI-KUPA.

2010-ben elsőként a Csokor utcai Óvoda, majd a következő évben valamennyi óvodája elnyerte a Zöld Óvoda címet.

A Közgyűlés Kapásné Pusztai Editet több évtizedes, elkötelezett, magas színvonalú óvodavezetői munkája, jövőbe mutató fejlesztései elismeréseként Kecskemét Városért Oktatási Díjban részesítette.


DR. BAGÁNY MIHÁLY Szegeden a József Attila Tudomány Egyetem Természettudományi Kara fizikus szakán szerzett diplomát 1972-ben, azóta tanít a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán.

Még abban az évben optika tárgykörben egyetemi doktori szigorlatot tett. A 80-as években foglalkozott a számítógép méréstechnikai alkalmazásával, a 90-es évektől alkalmazott fénytani, hőtani és áramlástani előadásokat tartott, jegyzeteket, példatárakat írt. 1996-tól oktatási főigazgató-helyettes, majd dékán helyettes volt.

Munkájának középpontjában mindenkor a hallgató és az oktatás fejlesztése állt. Irányította a kreditrendszer bevezetését, valamint a bolognai rendszerre történő átállást.

Oktatói munkája mellett nagy figyelmet szentel a hallgatók egyéni képességeinek kiteljesítésére is. Tevőleges szerepet vállalt a Hallgatói Műhely kialakításában, és a hallgatók járműépítési projektjeinek megvalósításában. Vezetésével szerveződtek meg a járműépítési csapatok, amelyek számos verseny megnyerésével bizonyították rátermettségüket.

Az oktatói munka mellett részt vett tudományos kutatási projektekben.

A Közgyűlés Dr. Bagány Mihályt Kecskemét felsőoktatásában, az oktatás és kutatás integrálásában, fejlesztésében végzett kiemelkedő tevékenységéért a Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díjban részesítette.


KOMÁROMI ATTILA magyar-történelem-szociológia szakos tanár, a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola volt tanára.

Kiskunhalason érettségizett, 1966-ban került Kecskemétre. Kora ifjúságától kezdve a művelődésnek, kultúrának élt, többek között „Ki mit tud"-okat, ifjúsági klubokat, fotótáborokat szervezett.

A '80-as évek elején - két évadon keresztül -a Katona József Színház igazgatója volt.

A Forrás szépirodalmi, szociográfiai és művészeti folyóiratnak 1987 óta szerkesztőségi munkatársa.

A megyében szervezett szavalóversenyek állandó zsűri elnöke, vagy tagja.

A Kecskeméti Katona József Társaság elnökeként fontos feladatának érzi a magyar drámairodalom kiemelkedő alakjának életével, munkásságával kapcsolatos emlékek őrzését, ápolását.

Több mint 4 éve főszervezője a „Beszélgessünk mi is" programsorozatnak.

A Közgyűlés Komáromi Attilát a helyi közösségi hagyományok és értékek nemzedékek közötti átörökítésében végzett alkotó, tudományos és művészetpártolói tevékenységéért a Kecskemét Közművelődéséért Díjjal tüntette ki.


TORBAVECZ JÓZSEF az Utánpótlás Futball Club egyesületi elnöke, a 2003-as és 2006-os korosztály edzője, a Tóth László Általános Iskola tagintézmény-vezetője.

A városi élsportban labdarúgóként szerzett elismerést, 36 éven keresztül volt igazolt sportoló.

Kiemelt szerepe volt abban, hogy a '90-es évek közepén elindult a városi gyermeklabdarúgás. Alapítója, jelenleg elnöke az Utánpótlás Futball Clubnak, ahol 5-13 éves gyermekek képzésével foglalkozik.

1988 óta a Tóth László Általános Iskola testnevelője.

Tanári és edzői minőségében is a gyermek- és diáksport elismert és közismert szakembere, csapataival, különösen az 96-os korosztállyal kiemelkedő eredményeket ért el.

Számtalan gyermekkel szerettette meg a labdarúgást, néhányuk eljutott a korosztályos válogatottságig.

Értékrendjében központi helyet foglal el a sportszerűség, az ellenfelek tisztelete, a közösség értékteremtő erejének fontossága.

Szakmai, sportemberi kvalitásait több országos megbízás is igazolja: korábban a Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet Megyei Instruktora volt, 2014-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség „UEFA C" tanfolyamainak vezetője Bács-Kiskun megyében, jelenleg is az OTP Bank Bozsik Program Megyei Szakmai Igazgatója.

A Közgyűlés Torbavecz Józsefnek kiemelkedő, több évtizedes sportolói, sportszervezői, testnevelő tanári munkájáért, az utánpótlás nevelésében elért kiemelkedő eredményeiért a Kecskemét Sportjáért Díjat adományozta.


A Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Gáspár András tagintézményének Híd Munkaközösségében dolgozó tanárok és szakoktatók évek óta részt vesznek halmozottan hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel és egyéb magatartási, beilleszkedési gondokkal küszködő gyermekek számára indított kísérleti programokban.

A 2011/12-es tanévtől kezdve immár negyedik tanéve tanítják a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében lévő fiatalkorú fogvatartottakat.

Az elmúlt három tanévben több fiatalkorú fogvatartott szerzett bizonyítványt, egyúttal lehetőséget arra, hogy szabadulása után szakiskolában folytathassa tanulmányait.

A tanárok a szakmai tárgyak oktatása mellett a fogvatartottaknak konfliktuskezelő tréninget tartanak, mentorálási rendszert építettek ki, rendszeresen foglalkoznak velük egyénileg is. 

A Híd Munkaközösség pedagógusai a társadalom peremére jutott fiatalkorúaknak esélyt adnak a szakma elsajátítására. Ezáltal kiszakadhatnak régi környezetükből, s a társadalomba integrálódhatnak.

A hátrányos helyzetű fiatalok segítésében, újbóli társadalmi beilleszkedése érdekében végzett példaértékű, elkötelezett munkája elismeréseként a Közgyűlés a Híd munkaközösségnek a Kecskemét Ifjúságáért Díjat adományozta.

A Munkaközösség nevében a díjat Kozmáné Vincze Éva vette át.

A munkaközösség tagjai: Cseh Éva, Deli Gábor, Dudásné Kiss Éva, Gudricza Csilla,  Hajagos Antal, Horváth Gyula,  Jekkel Krisztián,  Jánoska József, Kovács Gergő,  Kovács László,  Kozmáné Vincze Éva,  Makainé Simony Renáta,  Nagyné Háló Katalin,  Petri László,  Polyák Márta,  Sánta Gyula,  Sárai Szabó Pál,  Söröli Sándorné,  Szappanos Csaba,  Szappanos Mihály,  Székely Vera,  Vörösné Csekei Rita.


A Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán működő hallgatói járműfejlesztő csapat az elmúlt négy évben 12 nemzetközi üzemanyag takarékossági versenyen vett részt saját fejlesztésű speciális versenyautójával.

Eredményeik lenyűgözőek: 9 dobogós hely, köztük 5 győzelem, két ezüst és két bronzérem, egy 4. és egy 8. helyezés. Folyamatos fejlődést mutatva a világ második legkisebb fogyasztású autóját építették meg, 3082 km/liter fogyasztással. Eredményeikkel igyekeznek fölhívni figyelmünket az energiatakarékosság fontosságára és a környezetszennyezés csökkentésére.

Az utóbbi évek legeredményesebb csapatának tagjai ambiciózus fiatalok, akik kreatív és innovatív munkájukkal kitűnnek hallgató társaik közül. A csapat évről évre megújul, a végzős hallgatók helyére új csapattagok lépnek, így folyamatos feladat az utánpótlás nevelés is.

A csapat fennállása óta közel 40 mérnök hallgató vett részt a munkában, fejlesztéseiket, eredményeiket igyekeznek bemutatni kiállításokon, konferenciákon is. Számos nemzetközi versenyre kapnak meghívást, a versenyautó megjelenése méltán képviseli a magyarok precizitását és igényességét.

A Közgyűlés a GAMF Kar járműfejlesztő csapatát egyedülálló, innovatív közösségépítő munkájáért, a város nemzetközi hírnevének erősítése érdekében végzett tevékenységéért az Ifjúság a Közösségért Díjban részesítette.

A díjat Kutasi Zoltán csapatkapitány vette át.

A Megameter csapat tagjai : Vaczkó Dániel, Kovács Viktória, Csupor Dániel, Diósy Miklós, Maróti Jozefina, Tóth Ádám, Tóth Dániel, Tóth István hallgatók. Dr. Bagány Mihály, Dr. Csák Bence, Fodor Antal oktatók, Dr. Bogdánné Jakab Mária szervező.


PINTÉR GÁBOR rendőr alezredes 2013 februárja óta a Kecskeméti Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője.

A közrendvédelem szakterületén több éves vezetői szakmai tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, elméleti felkészültsége átlag feletti. Kiváló munkabírása, precíz feladatellátása követendő példaként szolgál munkatársai számára.

A Rendőrkapitányság legnagyobb létszámú osztályának vezetőjeként, napi rendszerességgel koordinálja és felügyeli a város illetékességi területén megrendezésre kerülő kiemelt biztonsági kockázatú sport- és gyülekezési törvény hatálya alá eső eseményeket. Ezen felül a márciustól decemberig megrendezésre kerülő kulturális és szabadidős rendezvények biztosításában parancsnokként vezeti a munkát. 

Szakmai tekintélye, parancsnoki és vezetési stílusa nyomán az elmúlt években emelkedtek a közrendvédelmi mutatók.

Munkakörének ellátásához szükséges ismereteit rendszeresen bővíti. Jogszabályismerete naprakész, parancsnoki feladatait magas színvonalon látja el.

A Közgyűlés Pintér Gábor rendőr alezredesnek a szakterületén végzett kiemelkedő teljesítményéért az Év Kecskeméti Rendőre elismerő címet adományozta.


SZABÓ JÁNOS tűzoltó főtörzsőrmester 1994 júliusa óta teljesít szolgálatot a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományában, mint beosztott tűzoltó.

Több mint 20 éves szolgálati ideje alatt kimagasló helytállásával, az emberi élet biztonságát szem előtt tartva, életét és testi épségét kockáztatva hajtotta végre szolgálati feladatait legyen az életmentés, tűzoltás vagy műszaki mentés.

Munkájával és emberi magatartásával nem csak társai tiszteletét, hanem elöljárói megbecsülését is kivívta.

Az évek során olyan tűzoltóvá vált, akinek a szakmai tapasztalataira bátran támaszkodhatnak fiatalabb kollégái. Szakmai és sportversenyeken kiemelkedő eredményeket ér el, a megyei tűzoltó versenyek aktív tagja, több alkalommal vitte sikerre a csapatát.

Nagy tüzeseteknél állta meg a helyét, bizonyította szakmai megbízhatóságát.

A szervezethez és a munkához való hozzáállása példaértékű. A tűzoltó-parancsnokság egyik legelhivatottabb, leglelkiismeretesebb tűzoltója.

A Közgyűlés Szabó János tűzoltó főtörzsőrmesternek bátor helytállásáért, kimagasló szakmai munkájáért az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő címet adományozta.


DR.  ORBÁNNÉ VERES ILDIKÓ közszolgálati pályafutása 1992-ben kezdődött, a Polgármesteri Hivatalnál 2008-tól dolgozik a Képviselőtestületi Osztály vezetőjeként.

Az Államigazgatási Főiskolán szerzett diplomát, majd ezt követően az Országos Kárrendezési Hivatal köztisztviselője lett. A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályán 10 évig dolgozott törvényességi referensként. Munkaköréből adódóan a jog különböző területein sokrétű ismereteket szerzett.

Munkáját magas szakmai színvonal, hatékonyság, és precizitás jellemzi.

A Képviselőtestületi Osztály vezetőjeként kiemelten segíti a bizottságok és a települési nemzetiségi önkormányzatok tagjainak tevékenységét.

A választások sikeres lebonyolításában kiemelkedő szerepe volt. Jogszabályismerete, szervezőkészsége, a választásban résztvevők és a választópolgárok iránti empátiája egyaránt példaértékű.  Határozottság jellemzi, amit magabiztos tudása alapoz meg.  Munkája során szakmailag átgondolt döntéseket hoz. Munkatársait segíti, a fiatalokat inspirálja szakmai ismereteik, tudásuk gyarapítására.

A Közgyűlés Dr. Orbánné Veres Ildikónak hivatásszeretete, a közigazgatás iránti elkötelezettsége, példamutató munkája elismeréseként az Év Kecskeméti Köztisztviselője címet adományozta.


A gérmium köszöntötte Stojan Ivkovic szakmai igazgatót és a KTE Duna Aszfalt Férfi Kosárlabda Csapatát, akik az idei bajnokságban ezüstérmet szereztek, ezzel elérték minden idők legjobb kecskeméti kosárlabda eredményét.

Stojan Ivkovic a KTE Kosárlabda Klub Kft. szakmai igazgatója, a magyar férfi kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. Irányításával a kecskeméti csapat első mérkőzésén 2009 októberében rögtön győzelemmel mutatkozott be.

Kecskeméti időszakát a szisztematikus munka, a jól meghatározott, stabil kosárlabda filozófia, és a hosszú távú stratégiai gondolkodás jellemzi.

Jelentős szerepe volt a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia létrehozásában, amely ma 620 gyermek sportolását szervezi. Az utánpótlás nevelésben végzett munkáját jól jellemzi, hogy a felnőtt keret játékosai közül ketten korosztályos válogatottak, hárman pedig a felnőtt válogatott keret tagjai.

Városi szakvezetőként bajnoki mérkőzéseinek száma máig 185, ebből 116 győzelemmel végződött.

A Kecskeméti Kosárlabda Klub Kft. szakmai igazgatójaként összesen 95 mérkőzése volt, 70 győzelemmel. Magyar Kupa mérkőzéseinek száma 18, melyből 9 győzelem született.

Vezetése alatt a 2012-ben alakult KTE Kosárlabda Klub Kft. felnőtt férfi kosárlabda csapata működésének mindhárom évében érmet szerzett.

A 12/13-as idényben az NB I/B osztályú bajnokságban szerepeltek, ahol aranyérmet szereztek és feljutottak az NB I/A osztályba.

A 13/14-es bajnoki szezon Magyar Kupa küzdelmeiben bronzérmet szereztek, a bajnokságban az V. helyen végeztek.

A csapat a 2014-15. évi Zsíros Tibor Magyar Kupa versenysorozatban a II. helyen végzett, az idei bajnokságot pedig ezüst éremmel zárta, megszerezve ezzel minden idők legjobb kecskeméti kosárlabda eredményét.

Galéria - 49 kép

Összes kép letöltése

Kecskemét - Korábbi hírek

Megújult a Teleki Pál téri játszótér

Megújult a Teleki Pál téri játszótér

Két és fél millió forintból újult meg a Teleki Pál téri játszótér, melyet a Pászti András képviselő vezette részönkormányzat, a Mercedes Gyár, valamint a lakók segítségével újítottak fel a napokban - tudósított a hiros.hu

Ingyenes bekorcsolyázás – Pénteken nyit a Kecskeméti Műjégpálya

Ingyenes bekorcsolyázás – Pénteken nyit a Kecskeméti Műjégpálya

Pénteken, azaz 2017. november 24-én ingyenes bekorcsolyázással várnak mindenkit a Gokart Stadion melletti Kecskeméti Műjégpályán.

Nyugdíjas találkozó a Kecskeméti Törvényszéken

Nyugdíjas találkozó a Kecskeméti Törvényszéken

Hosszú évekre visszanyúló hagyomány, hogy a Kecskeméti Törvényszék minden évben ebéddel összekötött kötetlen beszélgetésre hívja a nyugállományba vonult egykori dolgozóit.

Megyei Prima Díjátadó Gála – Most először élőben a KTV-n

Megyei Prima Díjátadó Gála – Most először élőben a KTV-n

Péntek este végleg lehull a lepel, hogy ki lesz a 10 kategóriagyőztes közül a 3 Megyei Prima Díjas. Arra is fény derül, hogy a több mint 10000 közönségszavazatból ki kapta a legtöbbet és lesz ezáltal a közönségdíjas. Az izgalmas pillanatokat idén először Ön is élvezheti a TV képernyője előtt, vagy az interneten.

Húsz percen múlt a tragédia – Életet mentett a BÁCSVÍZ munkatársnője

Húsz percen múlt a tragédia – Életet mentett a BÁCSVÍZ munkatársnője

Néhány hónapja beszámoltunk arról az esetről, amikor a BÁCSVÍZ Zrt. két dolgozója egy kómás állapotba került cukorbeteg férfi életét mentette meg Szentkirály és Tiszakécske között. Ezúttal ismét segített az odafigyelés: november 19-én, vasárnap egy agyvérzést szenvedett biztonsági őr életét mentette meg Nagy Ibolya, a cég igazgatási munkatársa.

13 nagykövetasszony ismerkedett csütörtökön Kecskeméttel

13 nagykövetasszony ismerkedett csütörtökön Kecskeméttel

Dr. Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya és Szijjártó-Nagy Szilvia, a külgazdasági és külügyminiszter felesége kísérte 2017. november 23-án, csütörtökön kecskeméti látogatásra a diplomata asszonyokat. A Városháza dísztermében pedig Szemereyné Pataki Klaudia fogadta Angola, Bulgária, Chile, Ecuador, Fülöp-szigetek, Indonézia, Kanada, Litvánia, Marokkó, Palesztina, Portugália, Ukrajna nagykövetasszonyait.

366 millió forintos fejlesztéssorozat a Kecskeméti Kórházban

366 millió forintos fejlesztéssorozat a Kecskeméti Kórházban

Több mint 366 millió forintos fejlesztéssorozat fejeződött be a Bács-Kiskun Megyei Kórházban. Erről számolt be 2017. november 23-án, csütörtökön az intézmény vezetése egy sajtótájékoztatón.

Pénz, de honnan? – Roadshow a kamarában

Pénz, de honnan? – Roadshow a kamarában

Nyerges Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési vezetője nyitotta meg 2017. november 23-án, csütörtökön a „Pénz, de honnan?" roadshow-t a kamara székházában.

A Homokhátság jövőjéről rendeztek konferenciát a kamarában

A Homokhátság jövőjéről rendeztek konferenciát a kamarában

A Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesület a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve 2017. november 23-án (csütörtökön) 09.00 órai kezdettel konferenciát szervezett, amelynek témája "A Homokhátság jövője: sivatag vagy korszerű vízgazdálkodás?" volt. A rendezvényre érkezettek zsúfolásig megtöltötték csütörtök délelőtt a kamara Platter János konferenciatermét.

Kövér László az Újkollégiumban: „Azért alapvetően a víz az úr…”

Kövér László az Újkollégiumban: „Azért alapvetően a víz az úr…”

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke volt a vendég szerdán (november 22-én) este Kecskeméten, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) „Aki a jövőben akar olvasni, annak a múltban kell lapozgatnia" című országjáró kerekasztal-beszélgetésén, az Újkollégium Dísztermében.

Újabb mérföldkőhöz érkezett az új Campus építkezése Kecskeméten

Újabb mérföldkőhöz érkezett az új Campus építkezése Kecskeméten

Felavatták a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Oktatási épületének legmagasabb pontját, amely jövő szeptembertől a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi karának ad majd otthont. Az innovatív oktatási épületben összesen 226 helyiséget alakítanak ki a beruházás során, többek között létesül egy több mint 800 négyzetméteres aula, két 120 fős közepes előadó, 12 szemináriumi terem, 41 iroda és egy tanszéki könyvtár is.

Együttműködés a BÁCSVÍZ és a RAJA Konstanca Vízművek között

Együttműködés a BÁCSVÍZ és a RAJA Konstanca Vízművek között

A romániai RAJA Konstanca Vízművek küldöttsége járt a BÁCSVÍZ Zrt-nél, november 21-én. A vendégek látogatást tettek a kecskeméti szennyvíztisztító telepen, a komposztáló üzemben, majd a cég Izsáki úti központjában együttműködési megállapodást írt alá Aurel Presura, a RAJA Konstanca vezérigazgatója és Kurdi Viktor, a BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója. A dokumentumot Haranghy Csaba, a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója a román delegáció budapesti látogatása során látta el kézjegyével.

Kecskemét közgyűlésének novemberi döntései

Kecskemét közgyűlésének novemberi döntései

A gyermekétkeztetés szülők által fizetett intézményi térítési díjának 6,5 százalékos emelését, a reklámhordozókra vonatkozó adót, és a füstköd-riadó tervről szóló önkormányzati rendelet megalkotását is elfogadta többek között novemberi ülésén Kecskemét Közgyűlése. Összeállításunk a hiros.hu tudósításai alapján készült.

Pitvarfibrilláció Napot szerveztek a Bács-Kiskun Megyei Kórházban

Pitvarfibrilláció Napot szerveztek a Bács-Kiskun Megyei Kórházban

A Szívbetegekért Alapítvány és a Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány Pitvarfibrilláció Napot szervezett a Bács-Kiskun Megyei Kórházban az agyembóliát okozó ritmuszavar veszélyeinek tudatosítására. A november 22-i rendezvényre az egészségeseket és a ritmuszavarban szenvedőket egyaránt várták.

Négy év börtönre ítéltek egy számlagyárat létrehozó kecskeméti férfit

Négy év börtönre ítéltek egy számlagyárat létrehozó kecskeméti férfit

Másodfokon négy év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla szerdán egy kecskeméti férfit, aki fiktív cégek felhasználásával számlagyárat hozott létre és így mintegy 756 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek.

A Vérnász című darab bemutatója Kecskeméten

A Vérnász című darab bemutatója Kecskeméten

(Fenti kép) Dobó Enikő a menyasszony és Orth Péter a vőlegény szerepében Federico Garcia Lorca Vérnász című darabja próbáján a kecskeméti Katona József Színház Ruszt József Stúdió Színházában 2017. november 21-én. A darabot november 24-én mutatják be Kocsis Pál rendezésében. (MTI Fotó: Ujvári Sándor)

Dr. Salacz László búcsúztatta a világbajnoki selejtezőmérkőzésre induló kosárlabda-válogatottat

Dr. Salacz László búcsúztatta a világbajnoki selejtezőmérkőzésre induló kosárlabda-válogatottat

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő búcsúztatta a Kecskeméti Városházán a férfi kosárlabda világbajnoki selejtezőre Kecskeméten készülő, pénteken pedig már a lengyelek otthonában játszó magyar férfi kosárlabda válogatottat.

Nemcsik Mátyás videóüzenetben köszöntötte az 5. Ifjúsági- és Diákfórumot

Nemcsik Mátyás videóüzenetben köszöntötte az 5. Ifjúsági- és Diákfórumot

Nemcsik Mátyás kecskeméti önkormányzati képviselő, a Kecskeméti Ifjúsági Tanács alelnöke videóüzenetével nyitották meg 2017. november 22-én, szerdán a Kecskeméti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 5. Ifjúsági- és Diákfórumát az Ifjúsági Otthonban. A videóüzenetre azért volt szükség, mert a képviselő a fórum megnyitásakor nem tartózkodott a helyszínen, mivel Kecskemét Közgyűlésének munkájában vett részt a Városházán.

A szociális szféra kiválóságait köszöntötte Kecskemét Közgyűlése

A szociális szféra kiválóságait köszöntötte Kecskemét Közgyűlése

A napirendi pontok tárgyalása előtt átadták a Kecskemét Szociális Ügyéért Díjakat, illetve köszöntötték a napokban miniszteri kitüntetésekben részesülteket.

Madarak „röpködtek” a Wojtyla Házban

Madarak „röpködtek” a Wojtyla Házban

A KEFAG Zrt. által fenntartott Kecskeméti Arborétum madárvilágában gyönyörködhettek kedden a Wojtyla Barátság Központ gondozottai. A virtuális sétán Sípos Istvánné erdőmérnök, az arborétum vezetője kalauzolta a résztvevőket, továbbá a madáretetés legfontosabb szabályaira is kitért. (Fotók: Tódor Norbert)

Életvezetési tanácsok minden generációnak

Életvezetési tanácsok minden generációnak

Új előadással várja az érdeklődőket a Bács Kiskun Megyei Ismeretterjesztő Társulat a „Családok Akadémiája" című ismeretterjesztő program keretében. A rendezvénysorozat következő állomásán a mindennapi problémák megoldását segítő életvezetési praktikákról kaphatnak hasznos információkat a résztvevők.

Ünnepi zenés áhítat 5 református kórus közreműködésével

Ünnepi zenés áhítat 5 református kórus közreműködésével

Ünnepi zenés áhítatot tartottak a Reformáció 500. évfordulója alkalmából a Kecskeméti Református Kollégium kórusainak részvételével 2017. november 21-én, kedden 17 órakor a Református Templomban.

Kecskeméti anyakönyvi hírek

Kecskeméti anyakönyvi hírek

A 2017/46. héten Kecskeméten anyakönyvezett születtek, házasságot kötöttek, elhunytak.

A magyar férfi kosárlabda-válogatott edzése Kecskeméten

A magyar férfi kosárlabda-válogatott edzése Kecskeméten

A magyar férfi kosárlabda-válogatott tagjai Kecskeméten, a Mercedes-Benz kosárlabda-akadémia sportcsarnokában tartott edzésen 2017. november 21-én. (MTI Fotó: Ujvári Sándor)

Kövér László lesz a vendég szerdán este az Újkollégiumban

Kövér László lesz a vendég szerdán este az Újkollégiumban

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke lesz a vendég szerdán (november 22-én) este Kecskeméten, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) „Aki a jövőben akar olvasni, annak a múltban kell lapozgatnia" című országjáró kerekasztal-beszélgetésén, az Újkollégium Dísztermében. (A fotók 2014. január 23-án készültek, amikor Kövér László szintén az Újkollégium Dísztermében vett részt egy kerekasztal-beszélgetésen).

Újabb állásajánlatok a Hírös Sport Nonprofit Kft-nél

Újabb állásajánlatok a Hírös Sport Nonprofit Kft-nél

A Hírös Sport Nonprofit Kft. sportlétesítményekbe portás és takarító munkakörbe munkatársat keres.

A KESI úszói a VI. Naturtex Kupán

A KESI úszói a VI. Naturtex Kupán

2017.11.18 -19 között a KESI úszói Hódmezővásárhelyen, a „VI. Naturtex Kupa" elnevezésű úszóversenyen vettek részt. A rangos eseményen összesen 33 egyesület 556 versenyzője képviseltette magát; a KESI-s úszók közül 23 fő utazott Hódmezővásárhelyre.

Szülőknek tartottak nyílt tanítási napot a Református Általános Iskolában

Szülőknek tartottak nyílt tanítási napot a Református Általános Iskolában

Nyílt tanítási napot tartottak a Kecskeméti Református Általános Iskolában a leendő 1. osztályos szülők számára 2016. november 21-én, kedden.

Hat éves lett a RefiKém

Hat éves lett a RefiKém

November 23-án, csütörtökön 17 órakor kezdődik a Kecskeméti Református Gimnáziumban a RefiKém 6. évada.

Jótékonysági Bazár a Piarista Gimnáziumban

Jótékonysági Bazár a Piarista Gimnáziumban

„Jótékonysági Bazár" néven rendezi meg hagyományos jótékonysági vásárát a Szolgálat a Közjóért és a Rászorultakért Alapítvány a Piarista Gimnázium aulájában. A vásár mottója: „A jóság az egyetlen befektetés, amely mindig kifizetődik."

Bács-Kiskun archív

Marihuána ültetvény egy nagybaracskai ingatlanon (VIDEÓ)

Marihuána ültetvény egy nagybaracskai ingatlanon (VIDEÓ)

A Bajai Járási Ügyészség kábítószer birtoklásának bűntette miatt vádat emelt egy 47 éves nagybaracskai férfi ellen, aki 2017 tavaszán Hollandiából rendelt kendermagokból kannabisz ültetvényt hozott létre egy nagybaracskai ingatlanon, de ezen kívül amfetamint és kokaint is fogyasztott.

Megyei Prima Díj: Már csak két napig szavazhatunk a közönségdíjasra!

Megyei Prima Díj: Már csak két napig szavazhatunk a közönségdíjasra!

Hamarosan lezárul a Megyei Prima Díj közönségszavazása: egészen pontosan szerdán 12 óráig tudunk még szavazni az általunk kedvelt, preferált kategóriagyőztesre. Az október közepe óta tartó időszakban eddig közel tízezer voks érkezett a megye minden szegletéből, de az utolsó napokban további több ezer szavazatra számítanak. Rövid időn belül véget ér a várakozás, hiszen jövő hét pénteken megtudjuk: kik lesznek 2017 Megyei Prima Díjasai és ki kapja a közönségdíjat.

Négy személyautó ütközött az M5-ösön: öten sérültek

Négy személyautó ütközött az M5-ösön: öten sérültek

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 2017. november 12-én, vasárnap 17 óra 40 perc körül az M5-ös autópálya 68-as kilométerénél eddig tisztázatlan körülmények között négy személyautó ütközött össze. A Lajosmizse térségében történt balesetben az elsődleges információk szerint öt személy megsérült.

Hálaadó szentmisét tartottak a kalocsai főszékesegyházban

Hálaadó szentmisét tartottak a kalocsai főszékesegyházban

Asztrik érsek emléknapja és a kalocsai főszékesegyház megújulása alkalmából hálaadó szentmisét tartottak vasárnap Kalocsán, a misét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai mutatták be számos közéleti szereplő jelenlétében. (MTI Fotó: Bruzák Noémi)

Harmadszor lett a Mátyás Pálinkaház Irsai Olivér pálinkája a megye szőlőpálinkája

Harmadszor lett a Mátyás Pálinkaház Irsai Olivér pálinkája a megye szőlőpálinkája

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, idén harmadik alkalommal, november 11-én, a Kecelen megrendezésre került Kárpát-medencei Pálinka- és Párlatverseny keretében választotta ki Bács-Kiskun megye legjobb szőlőpálinkáját és Bács-Kiskun megye Legeredményesebb Pálinkafőzdéjét. Az idei megmérettetésen a kiskőrösi Mátyás Pálinkaház nyerte el a kitüntető címek mindegyikét. A legeredményesebb pálinkafőzde cím mellett a 2017-es évben a legjobb szőlőpálinka címet is elnyerte az Irsai Olivér szőlőpálinkájával.

Békés megyében gyilkolt egy tiszakécskei nő? (VIDEÓ)

Békés megyében gyilkolt egy tiszakécskei nő? (VIDEÓ)

Házának udvarán holtan találtak egy nőt 2017. november 10-én, délután Sarkadkeresztúron. A rendőrök a helyszínen elfogták a gyanúsítottat: a tiszakécskei nő kihallgatása megkezdődött.

Együttműködés a helyben foglalkoztatásért Bács-Kiskun megyében

Együttműködés a helyben foglalkoztatásért Bács-Kiskun megyében

TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 pályázati azonosítószámmal, 2016. július 1-jével megkezdődött a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért - Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés" című projektjének megvalósítása. A program keretében elérhető 2,5 milliárd forintos forrás segítségével 5 éves ciklusban képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, melyek a megye munkaerő-piacának bővítését és a foglalkoztatási szint növelését célozzák.

Lángok csaptak fel egy kórházi kórteremben

Lángok csaptak fel egy kórházi kórteremben

Egy tűzeset észlelését követően fontos a gyors helyzetfelismerés és a felelősségteljes döntések meghozatala. Kiemelt szerepe van a feladatoknak olyan közintézmények esetében, ahol nagy létszámban vannak jelen ágyhoz kötött, önálló helyváltoztatásra képtelen emberek, akiknek mentését a dolgozóknak kell megkezdeni. Ilyen kiemelt létesítménybe szervezett komplex katasztrófavédelmi együttműködési, törzsvezetési, valamint kiürítési gyakorlatot a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kalocsán.

Segítség a fiataloknak a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz

Segítség a fiataloknak a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz

Az Ifjúsági Garancia Rendszer 2015. évben történő bevezetésével hazánk vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak meghatározott időtartamon belül konkrét segítséget nyújt a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz. A fiatalok számára a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályai szolgálnak belépési pontként az Ifjúsági Garancia Rendszerbe.

Filmmustra Lakiteleken - A fődíjat „Szabó Attila Méregzöld” című alkotása nyerte el

Filmmustra Lakiteleken - A fődíjat „Szabó Attila Méregzöld” című alkotása nyerte el

A filmszemlét idén tizenhetedik alkalommal hirdették meg a Lakiteleki Népfőiskolán a Dunaversitas Egyesület mellett az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft.-vel közösen. Az Eiben István operatőr emlékére megrendezett szemle keretein belül művelődés, korkép, krónika, portré és fikciós műsor kategóriában lehetett nevezni.

Egyre több a köztartozásmentes adózó

Egyre több a köztartozásmentes adózó

Az elmúlt két évben folyamatosan, mintegy 25 százalékkal nőtt a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) szereplő magánszemélyek és vállalkozások száma. Jelenleg 95 ezer vállalkozás, 32 ezer egyéni vállalkozó és 31 ezer magánszemély szerepel az ingyenes „pozitív" listán. Felvételét bárki kérheti, ha rendben vannak adóügyei.

Bors: Stadler József agyvérzést kapott

Bors: Stadler József agyvérzést kapott

Agyvérzést kapott szerda este saját könyvének dedikálása közben Stadler József - értesült a Bors.

További cikkek
Jelenleg itt  > 
Címlap  >  Kecskemét  >  Kecskeméti Közgyűlés - Elismerés a kíválóságoknak