28
máj

Kecskeméti Közgyűlés - Elismerés a kíválóságoknak

Kecskeméti Közgyűlés - Elismerés a kíválóságoknak

Kecskemét - Díjak, elismerések átadásával kezdődött csütörtökön Kecskemét képviselő-testületi ülése. (A cikk végén képgaléria!)

A díjazottakat Ladics Mónika, a Humánszolgáltatási Iroda irodavezetője méltatta, az elismeréseket pedig Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármester asszonya adta át.

DR. SZAJKI KÁROLY orvosi diplomáját 1981-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte Summa cum laude minősítéssel. 1981 októberétől dolgozik a Kecskeméti Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztályán.

Sebész szakvizsgáját l985-ben, a gasztroenterológiai szakvizsgát 1995-ben szerezte meg, mindkettőt jeles eredménnyel.

Általános sebészi tevékenysége mellett endoszkópos gyakorlatot is folytat, az intervenciós endoszkópia területén is.

2004 márciusától osztályvezető főorvosként kiemelkedő szakmai felkészültséggel vezeti a Bács-Kiskun Megyei Kórház Speciális Rehabilitációs Osztályát.

2006 és 2009 között a Bács-Kiskun Megyei Kórház megbízott orvosigazgatói feladatait látta el.

2008-ban Luxemburgban képviselte hazánkat az Európai Unió betegbiztonságra kiterjedő szakmai és jogrendszeri harmonizációs tárgyalásain.

Tagja a Magyar Sebész Társaságnak, a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak, a Magyar Mesterséges Táplálási Társaságnak, az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos-és Gyógyszerész Szakosztályának, alapító tagja a Magyar Betegbiztonsági Társaságnak.

Kecskemét egészségügyi ellátásában végzett több mint 30 éves kimagasló szakmai és tudományos tevékenységéért, az ellátás fejlesztése terén elért kimagasló eredményeiért a Közgyűlés Dr. Szajki Károlynak a Kecskemét Városért Egészségügyi Díjat adományozta.


DR. RÁCZNÉ TURCSÁNYI RÉKA védőnő 1995-ben szerzett diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának védőnői szakán. 1997-től Kecskemét-Hetényegyháza, majd a Hunyadiváros körzeti védőnője lett. Továbbképzések és szakmai ambíciója révén kiemelt jártasságot szerzett a „Homeopátiás Schüssler-sók" alkalmazása és a korszerű szoptatási ismeretek terén.

Családjával együtt a Hunyadivárosban él. Azon túl, hogy hivatását magas szinten gyakorolja, komoly szerepe van a 2009 júniusában alakult Hunyadivárosi Baba-Mama Klub létrejöttében, szervezésében, melynek tevékenységét mind szakmai, mind támogató emberi hozzáállásával folyamatosan segíti.

Személyes törekvése az anyák támogatása, a döntéseikben való segítés.

Oktató védőnőként rendszeresen fogad végzős hallgatókat, szívesen adja át a leendő védőnőknek a megszerzett tapasztalatokat és tudását.

A Közgyűlés Dr. Ráczné Turcsányi Réka védőnőt a lakosság egészségügyi ellátásának fejlesztésében elért kimagasló teljesítményéért Kecskemét Városért Egészségügyi Díjban részesítette.


RETKES ANNA testnevelő tanár 1931-ben született Orgoványon. 1954-ben az akkori Testnevelési Főiskolán szerzett testnevelő tanári diplomát.

A Kereskedelmi és Közgazdasági Technikumban kezdte pályafutását, majd 1960-tól a Kecskeméti Óvónőképző, majd Tanítóképző Főiskola testnevelő tanára, később a Testnevelés Tanszék vezetője volt. 1991-től 2011-ig - pályafutása befejezéséig - az ÁFEOSZ Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolában tanított testnevelő tanárként. Kecskemét városában így 57 évet töltött el az oktatásban.

Pályája során tanárként is, edzőként is szép sikereket könyvelhetett el.

Jegyzeteket, oktató filmeket, pályamunkákat lektorált. Előadásokat, továbbképzéseket tartott országon belül és külföldön is. Államvizsga elnöki feladatokat látott el, szakbizottsági tag volt.

Tanított külföldi hallgatókat a Kodály Intézetben, dolgozott a Katona József Színházban, a Művelődési Központban.

A Közgyűlés Retkes Anna részére közel hat évtizedes tanári pályafutása, példamutató oktatói munkája elismeréseként a Kecskemét Városért Oktatási Díjat adományozta.


KAPÁSNÉ PUSZTAI EDIT 1995 augusztusa óta vezetője az akkor még két óvodát  magában foglaló Műkertvárosi Napköziotthonos Óvodának.

Sorozatos bővülések után a Műkertvárosi egység része lett a Corvina Óvoda és Általános Iskolának. 2013 szeptemberétől a Corvina Óvoda intézményvezetője 11 feladat-ellátási hellyel.

Kiemelten fontosnak tartja az összehangolt pedagógiai munka mellett az egységek egyedi arculatának, hagyományainak megtartását.

Példamutatóan képzi magát, vezető társai, kollégái elismerik munkáját. Programjában fontos szerepet kap a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású gyermekek felzárkóztatása, társadalmi beilleszkedésének segítése. Számos kutatásban, az óvodai munka fejlesztését célzó uniós pályázat megvalósításában vesz részt.

Nevéhez fűződik az 1996 óta megrendezésre kerülő OVI-KUPA.

2010-ben elsőként a Csokor utcai Óvoda, majd a következő évben valamennyi óvodája elnyerte a Zöld Óvoda címet.

A Közgyűlés Kapásné Pusztai Editet több évtizedes, elkötelezett, magas színvonalú óvodavezetői munkája, jövőbe mutató fejlesztései elismeréseként Kecskemét Városért Oktatási Díjban részesítette.


DR. BAGÁNY MIHÁLY Szegeden a József Attila Tudomány Egyetem Természettudományi Kara fizikus szakán szerzett diplomát 1972-ben, azóta tanít a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán.

Még abban az évben optika tárgykörben egyetemi doktori szigorlatot tett. A 80-as években foglalkozott a számítógép méréstechnikai alkalmazásával, a 90-es évektől alkalmazott fénytani, hőtani és áramlástani előadásokat tartott, jegyzeteket, példatárakat írt. 1996-tól oktatási főigazgató-helyettes, majd dékán helyettes volt.

Munkájának középpontjában mindenkor a hallgató és az oktatás fejlesztése állt. Irányította a kreditrendszer bevezetését, valamint a bolognai rendszerre történő átállást.

Oktatói munkája mellett nagy figyelmet szentel a hallgatók egyéni képességeinek kiteljesítésére is. Tevőleges szerepet vállalt a Hallgatói Műhely kialakításában, és a hallgatók járműépítési projektjeinek megvalósításában. Vezetésével szerveződtek meg a járműépítési csapatok, amelyek számos verseny megnyerésével bizonyították rátermettségüket.

Az oktatói munka mellett részt vett tudományos kutatási projektekben.

A Közgyűlés Dr. Bagány Mihályt Kecskemét felsőoktatásában, az oktatás és kutatás integrálásában, fejlesztésében végzett kiemelkedő tevékenységéért a Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díjban részesítette.


KOMÁROMI ATTILA magyar-történelem-szociológia szakos tanár, a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola volt tanára.

Kiskunhalason érettségizett, 1966-ban került Kecskemétre. Kora ifjúságától kezdve a művelődésnek, kultúrának élt, többek között „Ki mit tud"-okat, ifjúsági klubokat, fotótáborokat szervezett.

A '80-as évek elején - két évadon keresztül -a Katona József Színház igazgatója volt.

A Forrás szépirodalmi, szociográfiai és művészeti folyóiratnak 1987 óta szerkesztőségi munkatársa.

A megyében szervezett szavalóversenyek állandó zsűri elnöke, vagy tagja.

A Kecskeméti Katona József Társaság elnökeként fontos feladatának érzi a magyar drámairodalom kiemelkedő alakjának életével, munkásságával kapcsolatos emlékek őrzését, ápolását.

Több mint 4 éve főszervezője a „Beszélgessünk mi is" programsorozatnak.

A Közgyűlés Komáromi Attilát a helyi közösségi hagyományok és értékek nemzedékek közötti átörökítésében végzett alkotó, tudományos és művészetpártolói tevékenységéért a Kecskemét Közművelődéséért Díjjal tüntette ki.


TORBAVECZ JÓZSEF az Utánpótlás Futball Club egyesületi elnöke, a 2003-as és 2006-os korosztály edzője, a Tóth László Általános Iskola tagintézmény-vezetője.

A városi élsportban labdarúgóként szerzett elismerést, 36 éven keresztül volt igazolt sportoló.

Kiemelt szerepe volt abban, hogy a '90-es évek közepén elindult a városi gyermeklabdarúgás. Alapítója, jelenleg elnöke az Utánpótlás Futball Clubnak, ahol 5-13 éves gyermekek képzésével foglalkozik.

1988 óta a Tóth László Általános Iskola testnevelője.

Tanári és edzői minőségében is a gyermek- és diáksport elismert és közismert szakembere, csapataival, különösen az 96-os korosztállyal kiemelkedő eredményeket ért el.

Számtalan gyermekkel szerettette meg a labdarúgást, néhányuk eljutott a korosztályos válogatottságig.

Értékrendjében központi helyet foglal el a sportszerűség, az ellenfelek tisztelete, a közösség értékteremtő erejének fontossága.

Szakmai, sportemberi kvalitásait több országos megbízás is igazolja: korábban a Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet Megyei Instruktora volt, 2014-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség „UEFA C" tanfolyamainak vezetője Bács-Kiskun megyében, jelenleg is az OTP Bank Bozsik Program Megyei Szakmai Igazgatója.

A Közgyűlés Torbavecz Józsefnek kiemelkedő, több évtizedes sportolói, sportszervezői, testnevelő tanári munkájáért, az utánpótlás nevelésében elért kiemelkedő eredményeiért a Kecskemét Sportjáért Díjat adományozta.


A Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Gáspár András tagintézményének Híd Munkaközösségében dolgozó tanárok és szakoktatók évek óta részt vesznek halmozottan hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel és egyéb magatartási, beilleszkedési gondokkal küszködő gyermekek számára indított kísérleti programokban.

A 2011/12-es tanévtől kezdve immár negyedik tanéve tanítják a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében lévő fiatalkorú fogvatartottakat.

Az elmúlt három tanévben több fiatalkorú fogvatartott szerzett bizonyítványt, egyúttal lehetőséget arra, hogy szabadulása után szakiskolában folytathassa tanulmányait.

A tanárok a szakmai tárgyak oktatása mellett a fogvatartottaknak konfliktuskezelő tréninget tartanak, mentorálási rendszert építettek ki, rendszeresen foglalkoznak velük egyénileg is. 

A Híd Munkaközösség pedagógusai a társadalom peremére jutott fiatalkorúaknak esélyt adnak a szakma elsajátítására. Ezáltal kiszakadhatnak régi környezetükből, s a társadalomba integrálódhatnak.

A hátrányos helyzetű fiatalok segítésében, újbóli társadalmi beilleszkedése érdekében végzett példaértékű, elkötelezett munkája elismeréseként a Közgyűlés a Híd munkaközösségnek a Kecskemét Ifjúságáért Díjat adományozta.

A Munkaközösség nevében a díjat Kozmáné Vincze Éva vette át.

A munkaközösség tagjai: Cseh Éva, Deli Gábor, Dudásné Kiss Éva, Gudricza Csilla,  Hajagos Antal, Horváth Gyula,  Jekkel Krisztián,  Jánoska József, Kovács Gergő,  Kovács László,  Kozmáné Vincze Éva,  Makainé Simony Renáta,  Nagyné Háló Katalin,  Petri László,  Polyák Márta,  Sánta Gyula,  Sárai Szabó Pál,  Söröli Sándorné,  Szappanos Csaba,  Szappanos Mihály,  Székely Vera,  Vörösné Csekei Rita.


A Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán működő hallgatói járműfejlesztő csapat az elmúlt négy évben 12 nemzetközi üzemanyag takarékossági versenyen vett részt saját fejlesztésű speciális versenyautójával.

Eredményeik lenyűgözőek: 9 dobogós hely, köztük 5 győzelem, két ezüst és két bronzérem, egy 4. és egy 8. helyezés. Folyamatos fejlődést mutatva a világ második legkisebb fogyasztású autóját építették meg, 3082 km/liter fogyasztással. Eredményeikkel igyekeznek fölhívni figyelmünket az energiatakarékosság fontosságára és a környezetszennyezés csökkentésére.

Az utóbbi évek legeredményesebb csapatának tagjai ambiciózus fiatalok, akik kreatív és innovatív munkájukkal kitűnnek hallgató társaik közül. A csapat évről évre megújul, a végzős hallgatók helyére új csapattagok lépnek, így folyamatos feladat az utánpótlás nevelés is.

A csapat fennállása óta közel 40 mérnök hallgató vett részt a munkában, fejlesztéseiket, eredményeiket igyekeznek bemutatni kiállításokon, konferenciákon is. Számos nemzetközi versenyre kapnak meghívást, a versenyautó megjelenése méltán képviseli a magyarok precizitását és igényességét.

A Közgyűlés a GAMF Kar járműfejlesztő csapatát egyedülálló, innovatív közösségépítő munkájáért, a város nemzetközi hírnevének erősítése érdekében végzett tevékenységéért az Ifjúság a Közösségért Díjban részesítette.

A díjat Kutasi Zoltán csapatkapitány vette át.

A Megameter csapat tagjai : Vaczkó Dániel, Kovács Viktória, Csupor Dániel, Diósy Miklós, Maróti Jozefina, Tóth Ádám, Tóth Dániel, Tóth István hallgatók. Dr. Bagány Mihály, Dr. Csák Bence, Fodor Antal oktatók, Dr. Bogdánné Jakab Mária szervező.


PINTÉR GÁBOR rendőr alezredes 2013 februárja óta a Kecskeméti Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője.

A közrendvédelem szakterületén több éves vezetői szakmai tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, elméleti felkészültsége átlag feletti. Kiváló munkabírása, precíz feladatellátása követendő példaként szolgál munkatársai számára.

A Rendőrkapitányság legnagyobb létszámú osztályának vezetőjeként, napi rendszerességgel koordinálja és felügyeli a város illetékességi területén megrendezésre kerülő kiemelt biztonsági kockázatú sport- és gyülekezési törvény hatálya alá eső eseményeket. Ezen felül a márciustól decemberig megrendezésre kerülő kulturális és szabadidős rendezvények biztosításában parancsnokként vezeti a munkát. 

Szakmai tekintélye, parancsnoki és vezetési stílusa nyomán az elmúlt években emelkedtek a közrendvédelmi mutatók.

Munkakörének ellátásához szükséges ismereteit rendszeresen bővíti. Jogszabályismerete naprakész, parancsnoki feladatait magas színvonalon látja el.

A Közgyűlés Pintér Gábor rendőr alezredesnek a szakterületén végzett kiemelkedő teljesítményéért az Év Kecskeméti Rendőre elismerő címet adományozta.


SZABÓ JÁNOS tűzoltó főtörzsőrmester 1994 júliusa óta teljesít szolgálatot a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományában, mint beosztott tűzoltó.

Több mint 20 éves szolgálati ideje alatt kimagasló helytállásával, az emberi élet biztonságát szem előtt tartva, életét és testi épségét kockáztatva hajtotta végre szolgálati feladatait legyen az életmentés, tűzoltás vagy műszaki mentés.

Munkájával és emberi magatartásával nem csak társai tiszteletét, hanem elöljárói megbecsülését is kivívta.

Az évek során olyan tűzoltóvá vált, akinek a szakmai tapasztalataira bátran támaszkodhatnak fiatalabb kollégái. Szakmai és sportversenyeken kiemelkedő eredményeket ér el, a megyei tűzoltó versenyek aktív tagja, több alkalommal vitte sikerre a csapatát.

Nagy tüzeseteknél állta meg a helyét, bizonyította szakmai megbízhatóságát.

A szervezethez és a munkához való hozzáállása példaértékű. A tűzoltó-parancsnokság egyik legelhivatottabb, leglelkiismeretesebb tűzoltója.

A Közgyűlés Szabó János tűzoltó főtörzsőrmesternek bátor helytállásáért, kimagasló szakmai munkájáért az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő címet adományozta.


DR.  ORBÁNNÉ VERES ILDIKÓ közszolgálati pályafutása 1992-ben kezdődött, a Polgármesteri Hivatalnál 2008-tól dolgozik a Képviselőtestületi Osztály vezetőjeként.

Az Államigazgatási Főiskolán szerzett diplomát, majd ezt követően az Országos Kárrendezési Hivatal köztisztviselője lett. A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályán 10 évig dolgozott törvényességi referensként. Munkaköréből adódóan a jog különböző területein sokrétű ismereteket szerzett.

Munkáját magas szakmai színvonal, hatékonyság, és precizitás jellemzi.

A Képviselőtestületi Osztály vezetőjeként kiemelten segíti a bizottságok és a települési nemzetiségi önkormányzatok tagjainak tevékenységét.

A választások sikeres lebonyolításában kiemelkedő szerepe volt. Jogszabályismerete, szervezőkészsége, a választásban résztvevők és a választópolgárok iránti empátiája egyaránt példaértékű.  Határozottság jellemzi, amit magabiztos tudása alapoz meg.  Munkája során szakmailag átgondolt döntéseket hoz. Munkatársait segíti, a fiatalokat inspirálja szakmai ismereteik, tudásuk gyarapítására.

A Közgyűlés Dr. Orbánné Veres Ildikónak hivatásszeretete, a közigazgatás iránti elkötelezettsége, példamutató munkája elismeréseként az Év Kecskeméti Köztisztviselője címet adományozta.


A gérmium köszöntötte Stojan Ivkovic szakmai igazgatót és a KTE Duna Aszfalt Férfi Kosárlabda Csapatát, akik az idei bajnokságban ezüstérmet szereztek, ezzel elérték minden idők legjobb kecskeméti kosárlabda eredményét.

Stojan Ivkovic a KTE Kosárlabda Klub Kft. szakmai igazgatója, a magyar férfi kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. Irányításával a kecskeméti csapat első mérkőzésén 2009 októberében rögtön győzelemmel mutatkozott be.

Kecskeméti időszakát a szisztematikus munka, a jól meghatározott, stabil kosárlabda filozófia, és a hosszú távú stratégiai gondolkodás jellemzi.

Jelentős szerepe volt a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia létrehozásában, amely ma 620 gyermek sportolását szervezi. Az utánpótlás nevelésben végzett munkáját jól jellemzi, hogy a felnőtt keret játékosai közül ketten korosztályos válogatottak, hárman pedig a felnőtt válogatott keret tagjai.

Városi szakvezetőként bajnoki mérkőzéseinek száma máig 185, ebből 116 győzelemmel végződött.

A Kecskeméti Kosárlabda Klub Kft. szakmai igazgatójaként összesen 95 mérkőzése volt, 70 győzelemmel. Magyar Kupa mérkőzéseinek száma 18, melyből 9 győzelem született.

Vezetése alatt a 2012-ben alakult KTE Kosárlabda Klub Kft. felnőtt férfi kosárlabda csapata működésének mindhárom évében érmet szerzett.

A 12/13-as idényben az NB I/B osztályú bajnokságban szerepeltek, ahol aranyérmet szereztek és feljutottak az NB I/A osztályba.

A 13/14-es bajnoki szezon Magyar Kupa küzdelmeiben bronzérmet szereztek, a bajnokságban az V. helyen végeztek.

A csapat a 2014-15. évi Zsíros Tibor Magyar Kupa versenysorozatban a II. helyen végzett, az idei bajnokságot pedig ezüst éremmel zárta, megszerezve ezzel minden idők legjobb kecskeméti kosárlabda eredményét.

Galéria - 49 kép

Összes kép letöltése

Kecskemét - Korábbi hírek

"Nincs talán még elfeledve a dal” – Tompa Mihályra emlékeztek az Újkollégiumban

"Nincs talán még elfeledve a dal” – Tompa Mihályra emlékeztek az Újkollégiumban

A „Nincs talán még elfeledve a dal" országos rendezvénysorozat keretében Tompa Mihály Emléknapot rendeztek a Kecskeméti Református Egyházközség Újkollégium Dísztermében 2017. szeptember 25-én, hétfőn délután. A programon részt vett dr. Salacz László országgyűlési képviselő is.

Kutatók Éjszakája a Bányai Júlia Gimnáziumban

Kutatók Éjszakája a Bányai Júlia Gimnáziumban

A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 2017.szeptember 29-én, pénteken 18.00 és 23.00 között negyedik alkalommal rendezi meg a Kutatók Éjszakája programját. A tervezett rendezvény az országos programsorozat része. A kezdeményezés a tudomány népszerűsítését szolgálja országszerte. A rendezett programok ingyenesek és szabadon látogathatók.

24 órás futás után azonnal Lions Jótékonysági Futóverseny lesz a Melinda parkban

24 órás futás után azonnal Lions Jótékonysági Futóverseny lesz a Melinda parkban

Az Alsószéktó 24 órás futás hagyománya folytatódik: idén ugyanis negyedik alkalommal is megrendezik az eseményt a Melinda Parkban. Akinek pedig kevés a 24 órás futás, az sem szomorkodhat: az esemény befejezését követően azonnal kezdődik ugyanitt a Lions Jótékonysági Futóverseny.

Zeig mir wie du tanzt!  - Mutasd meg, hogy táncolsz!

Zeig mir wie du tanzt! - Mutasd meg, hogy táncolsz!

A Kecskeméti Katona József Gimnázium táncba hívott kicsiket és nagyokat. „Zeig mir wie du tanzt" - „Mutasd meg, hogy táncolsz" volt a mottója annak a rendezvények, melyre a márciusban megalakult Német-Magyar Ifjúsági Klub invitálta a kecskeméti középiskolák német nyelvet tanuló diákjait és tanáraikat. A hagyományos magyar táncház keretein belül talált egymásra a német és magyar tánckultúra.

Zsadányi mintaszerűen judozott

Zsadányi mintaszerűen judozott

Nem akárhogyan nyerte meg súlycsoportját Zsadányi Zsolt a paksi Atom Kupán, a serdülők 60 kg-os súlycsoportjában. Igazi judot láthattunk tőle a szőnyegen.

5letből jövő! – Újra indul a verseny az 1 millióért!

5letből jövő! – Újra indul a verseny az 1 millióért!

Tavaly ősszel az AIPA (Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit) Kft. a város gazdaságfejlesztő cégeként hagyományteremtő jelleggel hívta életre az 5letből Jövő! elnevezésű, középiskolások számára meghirdetett játékos gazdasági vetélkedőt. Az első „pilot" verseny népszerűségén és sikerein felbuzdulva a szervezők úgy döntöttek, hogy idén szeretnénk a program területi lefedettségét városiról megyeire bővíteni.

Két helyen is bográcsozhatunk Kecskeméten szombaton

Két helyen is bográcsozhatunk Kecskeméten szombaton

Kecskemét két pontján is lehet majd rendezvényen résztvevőként bográcsozni 2017. szeptember 30-án, szombaton. Az egyik helyszín a Benkó Zoltán Szabadidőközpont, ahol a 100 Bogrács Fesztivál ad majd keretet a Széchenyivárosi Napok bográcsozó versenyének is. A másik helyszín pedig a Műkertváros, ahol a Műkertvárosi Nap részeként Kakasfőző versenyt rendeznek a Vadaskert előtt. (A fotó illusztráció)

Megkezdődtek a Széchenyivárosi Napok

Megkezdődtek a Széchenyivárosi Napok

A több éves hagyományokhoz híven idén is megrendezik a Széchenyivárosi Napokat. A programsorozat szeptember 25-én, hétfőn délelőtt kezdődött és 30-án, szombaton ér véget.

Dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap lesz a Megyeházán

Dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap lesz a Megyeházán

Szeptember 29-ét az idei évben is az emlékezés és főhajtás napjának szenteli a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, mely alkalommal az 1945-1961 közötti időszak hőseinek és áldozatainak szeretne méltó emléket állítani és kifejezni őszinte tiszteletét és együttérzését. Ezért 2017. szeptember 29-én, dr. Szobonya Zoltán mártírhalálának évfordulóján, 14.00 órakor a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat oklevélátadással egybekötött ünnepélyes megemlékezést tartanak a Megyeházán. (A fotó a 2016-os megemlékezésen készült)

Simándy József és a Bánk bán - időszaki kiállítás a Katona József Emlékházban

Simándy József és a Bánk bán - időszaki kiállítás a Katona József Emlékházban

„Soha nem szerep volt, hanem az én ügyem!" címmel Simándy József és a Bánk bán címmel időszaki kiállítás nyílik a Katona József Emlékházban 2017. szeptember 29-én (pénteken) 14.00 órakor.

Adóklub Kecskeméten

Adóklub Kecskeméten

A NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2017. szeptember 27-én, szerdán Adóklubot rendez Kecskeméten, a Kuruc körút 16. szám alatt, 8-tól 11 óráig.

Aurin: Zene, tenger, Nagydíj…

Aurin: Zene, tenger, Nagydíj…

A görögországi Paraliaban 2017. szeptember 19.-24. között megrendezett VI. "Zene és tenger" Nemzetközi Kórusfesztiválon hatalmas sikert ért el a kecskeméti Kodály Iskola Durányik László karnagy vezette kórusa, az Aurin Leánykar. Az I. díj után a Kórusverseny Nagydíját is elnyerték Görögországban.

A bajnoki nyitányt két ponttal abszolválták a kecskeméti férfi kézisek

A bajnoki nyitányt két ponttal abszolválták a kecskeméti férfi kézisek

Az első bajnoki hétvégén szabadnaposak voltak a hírös városiak, így nagy várakozás előzte meg részükről az ózdi túrát. A Mizse KC elleni Magyar Kupa-győzelem már sejtette, hogy jó formában vannak Ocsovai Zsolt tanítványai, és ezt a borsodiak ellen is átmentették.

Érseki ifjúsági szentmise Kecskeméten

Érseki ifjúsági szentmise Kecskeméten

A kecskeméti katolikus iskolák közös ifjúsági szentmiséjén vettek részt a Nagytemplomban 2017. szeptember 24-én, délután. A szertartáson a Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, valamint a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói, pedagógusai, és a gyermekek szülei vettek részt. Idén - Szentírás Vasárnapja lévén - a Biblia, továbbá a szeptember 24-ikén ünnepelt Szent Gellért püspök tisztelete volt Bábel Balázs érsek atya prédikációjának fókuszában.

Hetényegyházán tartották a XI. Hírös Félmaratont

Hetényegyházán tartották a XI. Hírös Félmaratont

A Hetényegyházi Sporttelep adott helyszínt idén a Iustitia Sport és Kulturális Egyesület, valamint a Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Clubja által közösen rendezett Hírös Félmaratonnak 2017. szeptember 24-én, vasárnap. A gyerekek 300 és 1000 méteren, a felnőttek 7, 14, és 21 kilométeres távokon indulhattak: összesen közel 500-an vettek részt a versenyen. (Fotók: Vincze József)

Szívünk Napja 2017 volt Kecskemét Főterén

Szívünk Napja 2017 volt Kecskemét Főterén

Vasárnap 15 órától Kecskemét Főterére várták az egészségükért tenni akarókat a Szívünk Napjára a szervezők: a Szívbetegekért, a Szívinfarktus Megelőzésére Alapítvány, a Bács-Kiskun Megyei Kórházáért Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei szervezete, és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve.

Az ország legnagyobb filmklubja, a Médium Filmklub októbertől a Malom Moziban működik

Az ország legnagyobb filmklubja, a Médium Filmklub októbertől a Malom Moziban működik

Az 1983-ban alakult filmklub idén ősztől új helyre, a Malom Moziba tette át a székhelyét. Ez a helyszín ugyanis az eddiginél sokkal szélesebb körű filmválasztási lehetőséget és jobb feltételeket jelent a filmet szeretők népes táborának. A Filmklub vezetője változatlan: Bárdos Ferenc, aki immár 34 év óta vezeti a kecskeméti klubot.

Ásványvizes palackkal vágta fejbe a rabló Kecskeméten a városközponti üzlet eladóját

Ásványvizes palackkal vágta fejbe a rabló Kecskeméten a városközponti üzlet eladóját

Kecskeméten, a Szabadság tér egyik üzletébe 2017. szeptember 23-án, szombaton 11 óra körül bement egy ismeretlen személy, és az ott dolgozó 46 éves női eladót hátulról egy ásványvizes palackkal fejbe, majd több alkalommal ököllel arcon ütötte. Ezt követően a bolt kasszájából több mint 30 ezer forintot, valamint a sértett táskáját vitte magával.

10 éves a Református Pálmácska Óvoda - Hálaadó Istentisztelet volt a templomban

10 éves a Református Pálmácska Óvoda - Hálaadó Istentisztelet volt a templomban

A Kecskeméti református Pálmácska Óvoda megalakulásának 10. évfordulójáról hálaadó istentiszteleten emlékeztek meg 2017. szeptember 24-én, vasárnap a református gyülekezet tagjai, a fenntartó, a szülők és az óvónők.

Árus portrék a piacról: Ágoston Éva

Árus portrék a piacról: Ágoston Éva

Ágoston Éva vagyok - mutatkozik be a kecskeméti piacon gyermekkora óta otthonosan mozgó őstermelő. „Kecskeméten a Kőrösi hegyben folytatunk termesztést majdnem egy holdas területen, amely tulajdonképpen családi örökség."

Tompa Mihály Emléknap az Újkollégium Dísztermében

Tompa Mihály Emléknap az Újkollégium Dísztermében

A „Nincs talán még elfeledve a dal" országos rendezvénysorozat keretében Tompa Mihály Emléknapot rendeznek a Kecskeméti Református Egyházközség Újkollégium Dísztermében 2017. szeptember 25. 15:30 órakor.

Asztalitenisz tanfolyamot szerveznek 7-9 éves fiúk és lányok részére

Asztalitenisz tanfolyamot szerveznek 7-9 éves fiúk és lányok részére

A Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér, valamint a Kecskeméti Sportiskola asztalitenisz sportágban 7-9 éves fiúk és lányok részére asztalitenisz tanfolyamot szervez.

Koncert a szegényekért – Jótékonysági estet szervez a Wojtyla Ház

Koncert a szegényekért – Jótékonysági estet szervez a Wojtyla Ház

A Wojtyla Barátság Központ szeptember 29-én, Szent Mihály napján, 18 órai kezdettel „Koncert a szegényekért" címmel jótékonysági hangversenyt rendez neves művészek közreműködésével a Barátok templomában. A Kecskeméti Városi Fúvószenekar játszik Kuna Lajos vezényletével, Beke Márk ifjú harsonás szólót ad elő, mindemellett a Gregus Tárogató Együttes is fellép Szabó Sándor vezetésével. Mindegyikük őszinte odaadással, honorárium nélkül vállalta a fellépést.

A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál programjából válogat az Uránia

A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál programjából válogat az Uránia

A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) programjából láthat válogatást szeptember 30-án a közönség az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Sokan vettek részt a Petőfivárosi Sokadalmon

Sokan vettek részt a Petőfivárosi Sokadalmon

Akárki is találta ki, határozottan jó gondolat volt „egyesíteni" a Szüreti Fesztivált és az Oktoberfestet a Petőfivárosban. Mint fotóink is igazolják, rendkívül nagy érdeklődői létszámot vonzott ugyanis az egy időben tartott két esemény szombaton az Alkony utcai iskola melletti téren, és az SOS Gyermekfaluban.

Szombaton folytatódott a Hunyadivárosi programsorozat

Szombaton folytatódott a Hunyadivárosi programsorozat

A hagyományos városrészi rendezvény kicsiknek és nagyoknak is színes programokat kínált szombaton. A magyar nóta és a népzene pedig ezúttal is fontos szerepet kapott a Hankovszy-ligetben

Vitézavatás Kecskeméten Őfelsége előtt

Vitézavatás Kecskeméten Őfelsége előtt

A Történelmi Vitézi Rend 2017. szeptember 23-án, szombaton 11 órakor tartotta a kecskeméti Nagytemplomban hazai és külföldön élő új tagjainak ünnepélyes felavatását. Az eseményen Kecskemét városvezetése nevében Molnár Pál önkormányzati képviselő volt jelen.

Boronkay Péter is részt vesz a Bajnokok Útja Alapítvány mentorprogramjában

Boronkay Péter is részt vesz a Bajnokok Útja Alapítvány mentorprogramjában

Csütörtökön az első foglalkozással megkezdődött a Bajnokok Útja Alapítvány mentorprogramja az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskolában. Az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón elhangzott, a mentorprogram célja, hogy a gyermekeket céltudatos életvitelre, rendszeres testmozgásra és egészséges táplálkozásra ösztönözze. „Most először indítunk ilyen egész tanévre szóló komplex mentorprogramot, ezért nagy várakozásokkal tekintünk a következő hónapokra" - jegyezte meg a Fazekas-Zur Krisztina kétszeres olimpikon kajakozó, a Bajnokok Útja Alapítvány alapítója.

Megkezdődtek a Hunyadivárosi napok

Megkezdődtek a Hunyadivárosi napok

Idén 13. alkalommal, ezen a hétvégén rendezik meg a hunyadi városi napokat. A hagyományos városrészi rendezvény kicsiknek és nagyoknak is színes programokat kínál. A magyar nóta és a népzene ezúttal is fontos szerepet kap - írta meg a hiros.hu

Bács-Kiskun archív

Nem járnak a vonatok a kelebiai vonalon Csengőd és Kiskőrös között

Nem járnak a vonatok a kelebiai vonalon Csengőd és Kiskőrös között

Kidőlő fa rongálta meg a felsővezetéket Csengőd és Kiskőrös között vasárnap délelőtt, ezért nem járnak a vonatok a két állomás között - közölte a Mávinform az MTI-vel.

Vihar Bács-Kiskunban: mintegy harminc riasztást kaptak a tűzoltók

Vihar Bács-Kiskunban: mintegy harminc riasztást kaptak a tűzoltók

Sok munkát adott a tűzoltóknak a vihar, amely szombat délután és este vonult át az ország déli részén. Elsősorban Bács-Kiskun megyében okozott gondokat az erős szél. Mintegy harminc alkalommal riasztották az egységeket, amelyek folyamatosan számolják fel a károkat.

Elhelyezték a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. új üzemének alapkövét Mélykúton

Elhelyezték a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. új üzemének alapkövét Mélykúton

Az autóipar jelenti a magyar gazdaság gerincoszlopát, de a lelke a mezőgazdaság és az élelmiszeripar - jelentette be Szijjártó Péter pénteken a Bács-Kiskun megyei Mélykúton, ahol letették a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. mintegy 12,6 milliárd forint beruházással épülő új üzemének alapkövét. (MTI Fotó: Ujvári Sándor)

Ne várja meg, míg a tűzoltók mennek ki önhöz!

Ne várja meg, míg a tűzoltók mennek ki önhöz!

A katasztrófavédelem egész évben ellenőrzi, mennyire tartják be a társasházakban a tűzvédelmi előírásokat. Szeptember közepén egy háromnapos akció keretében minden lakástulajdonos, bérlő, közös képviselő, lakásszövetkezeti tag és érdeklődő számára lehetőség nyílik arra, hogy közvetlenül forduljon a katasztrófavédelemhez a társasházak tűzvédelmével kapcsolatos kérdéseivel.

"Szüreti Expo" - Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást rendez a Kormányhivatal

"Szüreti Expo" - Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást rendez a Kormányhivatal

A "Szüreti exop" elnevezésű program keretében Közfoglalkoztatási Kiállítást rendez a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

Bács-Kiskun megye, szeretlek!

Bács-Kiskun megye, szeretlek!

Idén ősszel a Magyarország, szeretlek! című műveltségi vetélkedőben a megyék mérik össze tudásukat és jókedvüket! Három játékos, egy tapasztalt csapatkapitány és egy sereg szurkoló játszik Bács-Kiskun megye színeiben, mutatja meg vállalkozó kedvét és tudását, ügyességét és találékonyságát. Szokás szerint a szerencse is fontos szerepet kap majd a játékban, melynek hangulatát a műsorvezető, Szente Vajk személye is garantálja.

Böjte Csaba és diákjai Tiszakécskén és Szentkirályon

Böjte Csaba és diákjai Tiszakécskén és Szentkirályon

Böjte Csaba és diákjai érkeznek szombaton (2017. augusztus 26-án) Tiszakécskére, ahol Csaba testvér celebrálja este a szent misét, a dévai gyerekek pedig délután előadják a „Néma Levente" című színdarabot. Másnap, azaz vasárnap Böjte Csaba Szentkirályon celebrálja a búcsús misét, a gyerekek pedig néptánc és ének bemutatót tartanak a sportpályán.

Magyar rekorder címet kapott a diplomagyűjtő Kapus Krisztián

Magyar rekorder címet kapott a diplomagyűjtő Kapus Krisztián

Díszdiplomát és „Magyar rekorder" megtisztelő címet adományozott a Magyar Rekord Egyesület Kapus Krisztiánnak, a Kiskunhalasi Szaki - Vasutas Művelődési Ház igazgatójának, egykori kiskunfélegyházi polgármesternek, aki 25 év alatt 15 diplomát szerzett. Ezzel - mint korábban megírtuk - Magyarországon neki sikerült a legtöbb felsőfokú végzettséget megszereznie.

„Egy marék világ…” - Bahget Iskander fotóművész szociofotó kiállítása Pirtón

„Egy marék világ…” - Bahget Iskander fotóművész szociofotó kiállítása Pirtón

„Egy marék világ..." címmel nyílt meg a pirtói Móra Ferenc Művelődési Házban Bahget Iskander fotóművész szociofotó kiállítása. A kiállítást dr. Füzi László irodalomtörténész, a Forrás főszerkesztője nyitotta meg. A kiállítás megnyitón Barna Ferenc, Halasmédia, Kovács László, Somogyvári Ágnes, F. Szilvia, Hollosi Simon István készítettek fotókat, melyeket Bahget Iskander a facebook oldalán osztott meg.

Fellökte a motorost az Opel (FOTÓK)

Fellökte a motorost az Opel (FOTÓK)

Az 55-ös főút 84-es kilométerénél 2017. augusztus 19 -én 14 óra 10 perc körül Felsőszentiván felől Csávoly felé közlekedett egy 25 éves katymári férfi az általa vezetett Opel személygépkocsival. A főút és egy szám nélküli út kereszteződésben a sofőr balra nagy ívben akart megfordulni, amikor a járműve egy szemből érkező Suzuki GSXR1000 típusú motorkerékpárral ütközött össze.

Ők kaptak állami kitüntetéseket augusztus 20-a alkalmából Bács-Kiskun megyéből

Ők kaptak állami kitüntetéseket augusztus 20-a alkalmából Bács-Kiskun megyéből

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban. A tárca vezetője nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Érdemrend Középkereszt, Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetéseket, valamint Móra Ferenc-, Pauler Gyula-, Szinnyei József-díjakat adott át.

A kormányhivatal épületei újultak meg Bács-Kiskun megyében

A kormányhivatal épületei újultak meg Bács-Kiskun megyében

A „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései elnevezésű" projekt záró rendezvényét tartotta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal augusztus 16-án, szerdán, a megyeházán. A projektzárón részt vett dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő és Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetője. (Fotók Vincze József)

További cikkek
Jelenleg itt  > 
Címlap  >  Kecskemét  >  Kecskeméti Közgyűlés - Elismerés a kíválóságoknak